Søg tjenestefri som næstforperson

Se, hvordan du søger tjenestefri fra dit nuværende job, hvis du bliver valgt som næstforperson for Dansk Sygeplejeråd.

Sådan søger du tjenestefri, hvis du stiller op som næstforperson

Hvis du stiller op som næstforperson, skal du tage kontakt til din arbejdsgiver og aftale, hvordan du helt konkret skal ansøge om tjenestefrihed uden løn, så du er klar til at indtræde i funktionen som næstforperson dagen efter valget, hvis du bliver valgt.

Du skal informere din arbejdsgiver om den konkrete periode, du ønsker at have tjenestefrihed, og det forestående valg handler om en 4-årig periode fra onsdag den 9. november 2022 til og med den 8. november 2026.

Regler om tjenestefrihed

Reglerne om tjenestefrihed til varetagelse af organisationsarbejde findes i Finansministeriets cirkulære nr. 141 af 24.8.1981. Reglerne omfatter tjenestemænd, men der er fast praksis for, at tilsvarende regler gælder for overenskomstansatte.

Hel eller delvis tjenestefrihed til organisationsarbejde gives som hovedregel uden løn. Som reglerne indtil nu har været praktiseret, har det være en uskreven kutyme, at arbejdsgiverne ikke lægger hindringer i vejen for ansattes deltagelse i organisatorisk arbejde.

Se også Finansministeriets cirkulære om tjenestefrihed til organisationsarbejde

Se også