SAMMEN OM DSR

Vil du være med til at forny Dansk Sygeplejeråd? Læs alt om vores udviklingsprojekt SAMMEN OM DSR.

Hvad brænder du for at forandre - i DSR eller i sygeplejen?

Hvad brænder du for at ændre? Og hvordan kan vi samarbejde om at få foretaget de ændringer?
Send os din video på sammenomdsr@dsr.dk.

Louise vil have det enkelte medlem involveret i DSR

Louise Prahl Bårris er sygeplejerske ved Sygehus Lillebælt og supplerende fællestillidsrepræsentant.

Kristian vil have DSR til at fokusere mere på fagligheden

Kristian Thestrup Krag Kristensen, tillidsrepræsentant ved hjemmesygeplejen Amager, Sundparken.

Line er glad for, at der bliver lyttet til de sygeplejestuderende

Line Cecilie Thusholt Jakobsen er sygeplejestuderende i Ålborg og medlem af forretningsudvalget i...

Hvad er SAMMEN OM DSR?

Inspiration: forandring nedefra i det britiske sundhedsvæsen

Den britiske sygeplejerske Jackie Lynton har været med til at mobilisere over 800.000 ansatte i det britiske sundhedsvæsen til at skabe positive forandringer via deres daglige arbejde.

Jackie Lynton til årskonference for de faglige selskaber

Sundhedsvæsenet kan forandres nedefra, og sygeplejersker kan spille en afgørende rolle. Det er et af sygeplejerske Jackie Lyntons hovedbudskaber