Tema

Folkemødet 2019

Dansk Sygeplejeråd var på Folkemødet 2019 og inviterer til debat, quiz og fællessang i Det Fælles Sundhedstelt. Vi var også med til debatter om blandt andet ulighed i sundhed, ledelse, psykiatri og ligestilling.

En sygeplejerske mere gi’r liv til flere

Folkemødet tog i 2019 udgangspunkt i FN’s verdensmål. Dansk Sygeplejeråd deltager på Folkemødet for at fortælle om sygeplejerskernes rolle i at nå tre af målene. Det drejer sig om bedre sundhed og trivsel, ligestilling mellem kønnene og anstændige job.

Vi var blandt andet med for at skabe opmærksomhed om konsekvenserne af den alvorlige underbemanding i sundhedsvæsenet. Forskningen viser, at det kan have alvorlige konsekvenser for patienternes helbred, når der ikke er sygeplejersker nok på arbejde. Derfor siger vi: ”En sygeplejerske mere gi’r liv til flere”.

Nyheder fra Folkemødet

Nyheder fra Folkemødet 2019

Læs flere nyheder