Ændring af apotekerloven - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd lægger i høringssvaret vægt på, at alle borgere skal have ubesværet adgang til medicin og faglig kompetent vejledning, uanset om man bor i en stor eller mindre by. Derudover er det vigtigt, at der fortsat kan ske en faglig kvalificeret dialog mellem hjemmesygeplejerskerne og personalet på apotekerne.

Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at kommentere lovudkastet til apotekerloven.   

I dag er der en ordning mellem apotekerne, som sikrer, at borgere i landets yderområder også har adgang til medicin og kvalificeret vejledning. Derfor støtter Dansk Sygeplejeråd lovforslagets intention om friere etablering af filialer. Det er vigtigt, at der fortsat i fremtiden vil være sikret tilgængelighed til medicin for borgere, som bor i områder uden for de større byer. Dansk Sygeplejeråd er dog bekymret for konsekvenserne af afviklingen af det økonomiske tilskud til filialer og apoteksudsalg. Apotekerforeningen vurderer, at dette tiltag vil føre til lukning af flere filialer, hvoraf 45 af de lukningstruede filialer ligger i mindre byer i landdistrikter.   

Det er desuden essentielt, at apotekersektoren forbliver forankret i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at indlemme apotekersektoren i detailhandlen, da det med sandsynlighed vil svække patientsikkerheden. Sammenblandingen er bl.a. bekymrende i forhold til gennemsigtigheden omkring apotekets ejerforhold, bemyndigelse, og adskillelsen af interesser mellem detailhandlen og apoteket. Dansk Sygeplejeråd mener ikke, at shop-i-shop apotekerne er den rigtige løsning til at forbedre tilgængeligheden til medicin og rådgivning.   

Endelig er det af væsentlig betydning, at apotekerne fortsat er bemandet af fagligt kompetent personale. Det er vigtigt i flere henseender. For det første, så borgerne kan få kyndig vejledning om medicin, og for det andet, så der kan ske en faglig kvalificeret dialog mellem apotekerne og hjemmesygeplejersker og andet sundhedspersonale. Derfor mener Dansk Sygeplejeråd, at der bør foretages en grundig monitorering og tidlig evaluering af, hvorvidt de modificerede regler om antal filialer og afstande fra moderapoteket reelt forringer muligheden for at varetage et fagligt ansvar og ledelse og have en lokal forankring.

 

Med venlig hilsen,

Grete Christensen

Formand

 

Læs høringssvaret

DSRs høringssvar vedr. Apotekerloven 2014