Ændring af forskellige love som følge af indførelse af obligatorisk digital selvbetjening - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at det skal indskærpes de offentlige myndigheder og medarbejdere, at svage og udsatte borgere ikke får en ringere service end andre.

DSR's bemærkninger

Overordnet støtter Dansk Sygeplejeråd indførelsen af den obligatoriske digitale selvbetjening. 

Det omfattende lovforslag indeholder kun enkelte områder, der gælder eller berører sundhedsområdet: valg af praktiserende læge og ansøgning om hjælpemidler. Forudsat at intentionerne i forslaget om at bistå de personer, der ikke er i stand til at anvende en digital løsning, bliver overholdt, finder Dansk Sygeplejeråd, at obligatorisk digital selvbetjening er en god løsning for de fleste borgere. 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler derfor, at det skal indskærpes de offentlige myndigheder og medarbejdere, at svage og udsatte borgere ikke får en ringere service end andre. 

Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand