Ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd vil gerne påpege, at det er helt afgørende, at der i det videre arbejde med at implementere lovforslagene ifm. sundhedssektoren, tilføres psykiatrien flere ressourcer.

Dansk Sygeplejeråd kan tilslutte sig lovforslagets målsætning om at ligestille psykiatrien og somatikken, så patienterne på sigt får samme rettigheder, uanset hvilken del af sundhedsvæsenet de kommer i berøring med. 

I forhold til det videre arbejde med at implementere lovforslaget vil Dansk Sygeplejeråd gerne påpege, at det er helt afgørende, at der tilføres flere ressourcer til psykiatrien. Vi er meget bekymrede for, at det med den nuværende kapacitet og ressourcer ikke er muligt at indføre de nye rettigheder, uden at det går ud over faglighed, kvalitet og patientsikkerhed samt muligheden for at styrke kvaliteten af patientforløbene og nedbringe tvangen som anbefalet af regeringens psykiatriudvalg.

Med venlig hilsen
 
Dorte Steenberg
Næstformand