Ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn, øget kvalitet i alkoholbehandling - DSR's høringssvar

DSR's høringssvar til ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn, øget kvalitet i alkoholbehandling.

Dansk Sygeplejeråd kan bakke op om de foreslåede ændringer i sundhedsloven og lov om socialtilsyn, og det er meget positivt, at der nu tages skridt til at højne kvaliteten i alkoholbehandlingen.

Dansk Sygeplejeråd vil i forbindelse med lovændringen understrege, hvor vigtigt det er, at der fremadrettet finder en koordinering sted mellem socialtilsynet og det sundhedsfaglige tilsyn, således at der sker en samlet vurdering af den faglige kvalitet i behandlingen i forbindelse med godkendelsen og det driftsorienterede tilsyn af alkoholbehandlingsstederne.

Endelig fremgår det af lovændringen, at der skal udvikles en centralt fastlagt kvalitetsmodel til brug for vurderingen af kvaliteten på alkoholbehandlingsstederne. DSR vil understrege, at det er vigtigt, at de faglige kompetencer også indgår som et parameter i vurderingen, da det er afgørende for at sikre kvaliteten, at der er relevant sundhedsfaglig personale f.eks. sygeplejersker tilstede.

Med venlig hilsen

Grete Christensen

Formand

DSR høringssvar til ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn, øget kvalitet i alkoholbehandling