Bedre hjælp til udsatte psykisk syge

pexels-photo_2.jpg

Bedre hjælp til udsatte psykisk syge

Regeringen bør sikre et generelt kvalitetsløft på botilbud for psykisk syge og oprette specialiserede psykiatriske sygehusafdelinger til særligt udsatte med alvorligt misbrug, mener Dansk Sygeplejeråd.

> Læs mere

En samlet indsats for at skabe trygge botilbud

Der skal findes en løsning på vold på botilbud. Derfor er det positivt, at Danske Regioner nu har fremlagt én samlet løsning, som rummer både nye behandlingspsykiatriske afsnit og en styrkelse af den specialiserede socialpsykiatri.

> Læs mere

National uddannelse kan løfte kvalitet på akutmodtagelser

Uddannelsen af akutsygeplejersker skal ensrettes til en nationalt godkendt og anerkendt uddannelse, så borgerne i hele landet møder en ensartet høj kvalitet i behandling og pleje.

> Læs mere

sundhedscenter_1.jpg

Plejecentre mangler sygeplejersker

Lederne på halvdelen af landets plejecentre efterlyser flere sygeplejersker til at give beboerne den nødvendige pleje og behandling. Lokalpolitikerne er nødt til at lytte til opråbet, mener formanden for Dansk Sygeplejeråd.

> Læs mere

 

Samarbejde sikrer inklusion på arbejdspladsen

De kommunale arbejdsgivere har muligheden for at kan hjælpe samfundets svageste ind på arbejdsmarkedet. Men de skal lave klare retningslinjer og samarbejde med de fastansatte, lyder det i ny rapport.

> Læs mere

Ny teknologi skal løfte kvaliteten i det nære sundhedsvæsen

Teknologien skal udnyttes, hvis vi skal nå de ambitiøse mål for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, mener Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

> Læs mere

traeningsdukke.jpg

Dukke lærer sygeplejersker at behandle spædbørn

Siden 2010 har Børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital brugt simulationstræning til at styrke personalets faglige kompetencer og samarbejdsevner og for at minimere risikoen for fejl. En undersøgelse viser, at det virker.

> Læs mere

 

 

Positivt at ledelseskommission skal prioritere faglighed højt

Regeringens ledelseskommission kommer godt fra start med ambitioner om bedre ledelse og højere kvalitet og ensartethed i tilbud til borgerne, mener formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

> Læs mere