Bekendtgørelse om autorisation af en række sundhedspersoner uden for EU/EØS - DSR's høringssvar

Det er et fremskridt, at Sundhedsstyrelsen nu præciserer sprogniveauet, og at der forlanges ensartede sprogkundskaber for alle fag-professionelle.

Regler for autorisation

Det er vanskeligt for udenlandske sygeplejersker at finde rundt i reglerne for autorisation, og det er også vanskeligt at opnå en prøveansættelse.

For arbejdsgiverne er det vanskeligt at vurdere en udenlandsk syge-plejerskes sprogkundskaber, specielt på hvilket niveau danskkund-skaberne skal være, for at den udenlandsk uddannede sygeplejerske kan varetage en forsvarlig sygepleje og patientkommunikation. 

Dansk Sygeplejeråd finder derfor, at det er et fremskridt, at Sundhedsstyrelsen nu præciserer sprogniveauet, og at der forlanges ensartede sprogkundskaber for alle fag-professionelle. For den autorisationssøgende kan en bestået danskprøve ydermere lette vejen til en prøveansættelse, hvorfor de nye regler kan blive til fordel for alle parter. 

Med venlig hilsen

Dorte Steenberg
Næstformand