En sygeplejerske mere gi’r liv til flere

Bedre normeringer har og har haft trange kår. Sygeplejerskemangel, besparelser, produktivitetskrav har i flere år presset ikke bare sygeplejerskerne men hele sundhedsvæsenet. Men nu er der opbrud i sigte, skriver Dorthe Boe Danbjørg.

Oprettet: 08.01.2021
Dorthe Boe Danbjørg

"En sygeplejerske mere gi'r liv til flere". Det siger vi ved enhver lejlighed i Dansk Sygeplejeråd. Det lyder godt, og så er der faktisk også hold i det. For antallet af sygeplejersker har betydning i forhold til patienters overlevelse. Det har forskning vist gentagne gange. Derfor har vi i Dansk Sygeplejeråd også glædet os over aftalen, der skal sikre 1000 flere sygeplejersker på landets sygehuse senest med udgangen af 2021. For der er brug for, at vi får bedre normeringer.

I de tyve år jeg har været sygeplejerske, har normeringer været en del af debatten. Både i forhold til sygeplejerskernes arbejdsmiljø, men også i forhold til at kunne sikre en ordentlig kvalitet i pleje og behandling. Der har ikke manglet beretninger om, hvad travlheden gør. Både for arbejdsmiljøet og patientsikkerheden. Mange sygeplejersker har delt deres oplevelser med at gå på arbejde, hvor der ikke har været tid til at yde en forsvarlig sygepleje, og hvor der heller ikke har været tid til at spise madpakken. Og det koster altså, når normeringerne ikke er gode nok. Det har igennem årene haft store menneskelige konsekvenser, både for de sygeplejersker, der har for travlt, og for patienterne. I sidste ende handler det om liv eller død. For nogle år siden var det en familie, der betalte den højeste pris, da deres datter endte med at dø, fordi der var for travlt.

Men bedre normeringer har og har haft trange kår. Sygeplejerskemangel, besparelser, produktivitetskrav. Alt sammen har presset ikke bare sygeplejerskerne men hele sundhedsvæsenet.

Invester i sygepleje

Nu er der små tegn på, at det går i den rigtige retning. Produktivitetskravet er forsvundet i 2017, og sidste år blev aftalen, der sikrer 1000 flere sygeplejersker, underskrevet. Det er et skridt i den rigtige retning, og det er på høje tid, at der investeres i sygepleje.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har sagt det højt og tydeligt i flere år. Der skal investeres i flere sygeplejersker. I foråret 2020 kom rapporten State of the World’s Nursing. Den sender en klar besked: Uden sygeplejersker kan lande verden over ikke vinde kampen mod virusangreb (meget aktualiseret med corona pandemien). De kan heller ikke opnå ”sundhed for alle” eller indfri Verdensmålene. Det er et tydeligt signal til ledere verden over: Invester i sygepleje.

Og som WHO påpeger, er der en række gode argumenter for det. Det mest hårdtslående er, at det faktisk handler om liv og død. Forskning har gentagne gange vist, at der er en sammenhæng mellem antallet af sygeplejersker og patienternes overlevelse.

Flere sygeplejersker betyder færre dødsfald

En af de førende internationale forskere indenfor området er Linda Aiken. Hun har gang på gang fremlagt dokumentation, som viser det samme: Flere sygeplejersker betyder færre dødsfald. Ved at ansætte flere sygeplejersker på hospitalerne, mindskes risikoen betragteligt for øget dødelighed blandt patienter. Og hendes dokumentation er solid.  Hendes konklusion baserer sig på forskning udført i 30 lande. Kort fortalt, så viser forskningen, at der er signifikant lavere dødelighed blandt patienterne på de hospitaler, som sørger for, at hver sygeplejerske ikke skal passe mere end fem patienter.

I Californien blev det indført ved lov, at hver sygeplejerske ikke må have flere end fem patienter at pleje. Resultatet var markant lavere dødelighed blandt patienterne ti år senere.

Sammenhængen mellem flere sygeplejersker og færre dødsfald er nu også fundet i et dansk studie NUCAP. NUCAP er et forskningsprojekt, som har undersøgt, dels hvad der kendetegner de hospitalsafdelinger, der bedst formår at fastholde deres sygeplejersker, dels hvad antallet af sygeplejersker betyder for patientsikkerheden.  Undersøgelsen viser, at hvis sygeplejebemandingen på medicinske afdelinger øges med 6 timer per patient, falder indlæggelsestiden med 0,8 dag (gennemsnittet er 6 dage), og 30 dages dødeligheden falder med 0,8 % (svarende til 8 færre dødsfald pr. 1000 patienter).

Men er det ikke frygtelig dyrt?

Modargumentet kunne være: Det lyder dyrt. Men det er jo så den anden gevinst. De hospitaler som har indført en normering, har lavere omkostninger for patienter på alle risikoniveauer.

Der er nemlig også internationale studier, som har vist, at forlængede indlæggelser og genindlæggelser ofte hænger sammen med lav bemanding, og at det kan være dyrere end besparelsen på sygeplejetimerne. NUCAP-studiet viser, at afdelinger med flere sygeplejersker, er mere effektive. Det afspejler sig ved, at patienterne er indlagt kortere tid, og patienterne bliver også genindlagt mindre end patienter på andre afdelinger.

Det kan kun gå for langsomt

Der er faktisk ikke noget, der taler imod at investere i sygepleje. Kun for, og derfor kan det kun gå for langsomt.  

Derfor kommer vi i DSR også til at følge udviklingen tæt i 2021. For nu, hvor der er afsat penge til 1000 flere sygeplejersker inden 2022, så skal Danske Regioner også i mål med at ansætte dem. Andet giver ikke mening.  

Ligesom det bliver afgørende, at Danske Regioner også følger, hvad det betyder, at der kommer flere sygeplejersker. Hvordan kan vi se det i dødeligheden? Indlæggelsestallene? Arbejdsmiljø? Overarbejde?

Vi har opfordret Danske Regioner til at følge udviklingen, og det vil vi gøre igen. For ambitionen må være, at der sammen med de 1000 flere sygeplejersker også kommer dokumentation for, at det er en god investering. For en sygeplejerske mere, gi’r liv til flere.