Flere sygeplejersker sætter spot på den gode introduktion

Det går den rigtige vej med at nå målsætningen om 1000 flere sygeplejersker. Men med flere sygeplejersker vokser behovet for gode introduktionsforløb, skriver Dorthe Boe Danbjørg i denne måneds udgave af Næstformandens Blog.

Oprettet: 26.02.2021

Kalenderen skriver snart marts, og vi er dermed godt i gang med 2021. Inden året er slut, skal regionerne i mål med at ansætte 1000 flere sygeplejersker. Flere har været skeptiske i forhold til, om det overhovedet kan lykkes at finde 1000 sygeplejersker med den aktuelle mangel på sygeplejersker? Den skepsis er heldigvis gjort til skamme, da de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at regionerne er godt på vej mod de 1000 flere sygeplejersker.

Og det er i den grad tiltrængt. Derfor var vi også mange der var glade, da der blev afsat midler til at ansætte 1000 flere sygeplejersker på finansloven 2020. Endelig kom der en politisk erkendelse af, at der faktisk er for travlt på sygehusene, og at der er behov for, at der opnormeres. Det var noget af en sejr i sig selv, efter år med effektiviseringer og krav om øget produktivitet år efter år.

Den konkrete aftale mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået i januar 2020.

Regionerne skal øge antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse med 500 sygeplejersker i 2020 og yderligere 500 sygeplejersker i 2021, så det i alt bliver til 1000 flere sygeplejersker.

Og hvordan går det så for regionerne med at få omsat aftalen til sygeplejersker?  

I Dansk Sygeplejeråd følger vi udviklingen. Når man ser på tallene, så er det ret glædeligt at kunne konstatere, at det egentlig går rigtig godt.

Tallene viser, at regionerne samlet set har nået det første delmål, altså målet for 2020, hvor de skulle i mål med at ansætte 500 flere sygeplejersker. Og tallene viser faktisk, at regionerne har ’overopfyldt’, som jo betyder, at der er kommet flere end 500 sygeplejersker.

Tallene stammer fra Sundhedsdatastyrelsen og tallene for 3.kvartal 2020 viser, at der er kommet 1098 flere sygeplejersker i 2020. Det er målt i årsværk, og det dækker både over flere ansatte og sygeplejersker, der arbejder flere timer.

Det flotte tal ’’snyder’ lidt, da opgørelsesmetoden påvirker tallene. Fx tæller medicinstuderende i sygeplejevikarstillinger med! Derfor skal tallene selvfølgelig korrigeres, og med en korrektion viser det, at der er 810 flere sygeplejersker. Det er jo stadig mere end de aftalte 500, så det er godt. Samtidig må tallene tages med et forbehold, og det er selvfølgelig fordi 2020 gør det svært helt at regne med tallene.

2020 har jo været et noget specielt år, og det kan nok godt ses i tallene. Fx kan tallene dække over et øget antal sygeplejersker som følge af Coronaepidemien. Vi ved, at overarbejde ikke er en del af tallene, men merarbejde er med. Der er også sygeplejersker, der giver en ekstra hånd i en svær tid som midlertidigt ansatte. Så trods vores begejstring, følger vi fortsat udviklingen for hvert kvartal for at se om Danske Regioner kommer i mål med de 1000 flere sygeplejersker.
 

Fortsat behov for særlige indsatser

Holder den positive udvikling? Eller kommer der et dyk på den anden side af Corona? Vi er bekymrede for, om den pressede situation, der har været i sundhedsvæsenet, får nogle sygeplejersker til at overveje, om de skal forlade sundhedsvæsenet.

2020 har været hårdt. Det har det været for alle. Men særligt sygeplejersker, som har stået midt i orkanens øje. Og ikke mindst de nyuddannede.

Derfor har vi i DSR valgt at lægge særlig vægt på at fremme indsatsen vedr. introduktionsforløb.

Det er fuldstændig afgørende for nyuddannede at få en god start på arbejdslivet. Det er ikke kun fordi vi står i en særlig tid under en pandemi.

Vi ved, at mange nyuddannede generelt oplever den første tid som nyuddannet som stressende, og flere nyuddannede sygeplejersker frygter også, at der ikke er tid nok til deres introduktion.

Vi ved fra forskning, at både sygeplejestuderende og nyuddannede sygeplejersker bekymrer sig om arbejdsvilkårene i sundhedsvæsenet. For nogle studerende fører til et ærgerligt frafald, og også nyuddannede sygeplejersker kan have svært ved at se sig selv i sundhedsvæsenet på den lange bane.

Det er bekymrende, og det vil få store konsekvenser for sundhedsvæsenet. Derfor er det så vigtigt at sikre en tryg start, og det kan man skabe ved at have gode introduktionsforløb, som giver de nyuddannede en start på arbejdslivet, hvor der er tid og rum til at få opøvet faglige kompetencer og finde faglig selvtillid som sygeplejerske.

Vi ved, at der er stor forskel på de konkrete introduktionsforløb. Ni ud af ti nyuddannet har haft et introduktionsforløb. Det er godt, men 82 % fortæller, at de har haft et forløb på under to måneder. Det mest udbredte forløb varer 3-4 uger, og det mener vi slet ikke er nok.

Der er brug for at alle sygeplejersker skal have et ordentligt introduktionsforløb på 1-2 år, hvis vi ikke skal ende i en situation, hvor sygeplejersker forlader faget pga. travlhed.
 

2000 flere sygeplejersker

Heldigvis tyder alt på, at regionerne er i mål med at skaffe de første 500 sygeplejersker, og dermed godt på vej til at nå målet med de 1000 fleres sygeplejersker. Det er et stort og vigtigt skridt. Men vi skal gå længere, før vi er i mål med at sikre et ordentligt arbejdsmiljø med mindre travlhed for sygeplejerskerne og ikke mindst patienternes sikkerhed, når de bliver indlagt.  Den anden skepsis, som der har været mod de 1000 fleres sygeplejersker, er også en skepsis, som vi har, for er det overhovedet nok? Kan det overhovedet mærkes, at der kommer 1000 flere sygeplejersker, når vi har et sundhedsvæsen, der har været underfinansieret i så lang, og hvor der mangler langt flere sygeplejersker end 1000 mere?

Derfor er der brug for langsigtede løsninger til at rette op på mindst ti års underfinansiering og alt for pressede arbejdsvilkår. Lad os derfor hæve ambitionen til 2000 flere sygeplejersker ved næste års finanslov.

 

Læs Dansk Sygeplejeråds politikpapir om introduktionsforløb og fuldtid til alle nyuddannede sygeplejersker