Manglen på sygeplejersker løses med flere sygeplejersker

Der er hverken tale om fagchauvinisme eller uddannelsessnobberi, når vi argumenterer for flere sygeplejersker i sundhedsvæsenet. Det handler om patienternes sikkerhed, skriver næstformand Dorthe Boe Danbjørg i bloggen.

Oprettet: 21.01.2022

Når vi vedvarende argumenterer for flere sygeplejersker, så handler det om patientsikkerhed. Ikke uddannelsessnobberi eller fagchauvinisme. Det er vigtigt for mig at understrege, og jeg har tænkt en del over den offentlige debat, som jeg har deltaget i på det seneste. Den har været ret ophedet, og derfor er det tid til et par refleksioner her på bloggen.

Der er to pointer, som jeg gerne vil slå fast. For det første er der brug for alle faggrupper. For det andet er der arbejde nok til alle. Men når jeg stadig argumentere for flere sygeplejersker, så handler det udelukkende om, at flere sygeplejersker giver bedre patientsikkerhed. Det viser forskningen, og det skal vi da ikke lukke øjnene for men tværtimod lytte til.

Vi skal også huske, at sygeplejersker er uddannede sygeplejersker. Fysioterapeuter er uddannede fysioterapeuter. Radiografer er uddannede radiografer osv…You get the picture. Og ja, der er et overlap i mange af de sundhedsfaglige uddannelser, men også store forskelle, så derfor kan andre ikke ’bare’ overtage sygeplejerskers arbejde.

Det giver heller ingen mening for mig at se. For der er jo en generel mangel på arbejdskraft, så hvordan skulle vi løse sygeplejerskemanglen ved at gøre manglen på andre faggrupper større?

Men når det er sagt, så er det jo en helt speciel – og helt akut - situation, vi står i lige nu. Og allerede nu, bliver der ansat andre faggrupper, fordi der er mangel på sygeplejersker.

Og her bliver vi jo nødt til at være opmærksomme på, hvad det er for opgaver, vi taler om.

Der er opgaver, som sygeplejersker løser, der ikke er sygeplejefaglige, og her er et potentiale for at aflaste sygeplejerskerne. I en DSR-undersøgelse fra 2019 svarer 77 % af sygeplejerskerne, at de løser ikke-sygeplejefaglige opgaver. Konkret svarer sygeplejerskerne, at de i gennemsnit bruger én time dagligt på opgaver som rengøring, oprydning, opvask, varebestilling, transport af patienter m.v. Her er der klart et potentiale.

Når vi så taler om opgaver af mere sygeplejefaglig karakter, er jeg straks mere bekymret. For hvad betyder det, hvis vi ansætter andre faggrupper til fx at hjælpe patienterne på toilettet? I bad?

Det kan lyde som ‘banale’ opgaver, men det er altså ikke ‘bare’ at hjælpe en patient i bad eller hjælpe men patient på toilettet. Toiletbesøget bruges til observation af vandladning- og afføringsmønster. Er der tegn på at patienten er dehydreret? Lugter urinen? Kan det være en blærebetændelse? Hvordan ser huden ud? Er der tegn på tryksår? Sveder patienten ved mobilisering? Bliver patienten forpustet? 

Mange enkeltopgaver kan velsagtens varetages af andre faggrupper, men mine overvejelser skal netop vise, at noget som kan synes som en simpel opgave, jo netop er en del af helheden, og det er her, at sygeplejefagligheden er vigtigt. 

Jeg siger ikke, at andre faggrupper ikke kan varetage det, jeg påpeger blot, at det er noget af det, vi som sygeplejersker er uddannede til og som er en del af en større sygeplejefaglig helhed.

Vi skal også tænke på, at hvis vi uddelegerer de opgaver, der er relateret til den direkte patientkontakt, til andre faggrupper, ja så kan det jo meget vel reducere arbejdsglæden for sygeplejersker.

Ender vi så med at blive ‘skrivebordssygeplejersker’, der ikke ser en patient i løbet af dagen, fordi tiden går med stuegang, koordinering og uddelegering? 

Et andet væsentligt aspekt er vagtbelastningen. Hvis sygeplejersker erstattes af andre faggrupper som fx ikke kan gå i vagter, ja så ender det jo med, at de sygeplejersker der er tilbage, får flere aften- og nattevagter. 

Jeg kan godt forstå at der tænkes så det knager i sundhedsvæsnet lige nu. Situationen er alvorlig og akut handling er påkrævet, hvis sundhedsvæsenet ikke skal kollapse. Der er knap 5.000 ledige sygeplejerskestillinger. Hver anden rekruttering er forgæves. Der er allerede massive problemer i sundhedsvæsenet i dag, der går ud over både patienter og medarbejdere. Sundhedsstyrelsen vurderer, at en tredje Covid19-bølge udgør en alvorlig trussel for kapaciteten på sygehusene.

Det allervigtigste budskab herfra er, at det, der er brug for, er løn til sygeplejersker, så flere kan tiltrækkes og fastholdes. Sygeplejerskernes aktuelle frustration bunder dybt og kan ikke løses uden et lønløft, der gør op med årtiers lønefterslæb. Og jeg kan være bekymret for, at hvis der laves midlertidige lappeløsninger, ja så risikerer vi, at vi mister flere sygeplejersker.