Travlheden er ikke taget af

Der er blevet ansat flere sygeplejersker, men der er stadig travlhed. Det er afgørende, at de ekstra sygeplejersker ikke smøres tyndt ud, men ansættes målrettet de steder, hvor der er størst travlhed. Og så skal effekten undersøges, skriver Dorthe Boe Danbjørg i sin blog.

Oprettet: 06.05.2021

1000 flere sygeplejersker! Det synes ikke af meget, når der i Danske Regioner er ansat godt 35.000 sygeplejersker på hospitalerne. Og gør det overhovedet en forskel, at der afsættes penge til 1000 flere sygeplejersker? Eller er det ikke bare at sammenligne med en dråbe i havet?

I Dansk Sygeplejeråd har vi fra starten været positive overfor aftalen, fordi vi ser det som første skridt på vejen mod langt bedre normeringer. Men vi har også gjort det klart, at det ville blive afgørende, hvordan de ekstra penge til flere sygeplejersker bliver brugt. Vi har peget på, at de 1000 ekstra stillinger skulle oprettes der, hvor der var mest brug for dem, og at de ikke skulle smøres tyndt ud, for så ville det hverken afhjælpe den travlhed, som sygeplejersker oplever, eller bidrage til øget kvalitet for patienterne.

Hvis vi kigger isoleret på tallene, ja så er det ret glædeligt at kunne konstatere, at det egentlig går rigtig godt med at få ansat flere sygeplejersker.

Der er ansat 584 sygeplejersker flere på de danske sygehuse i fjerde kvartal i 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Regionerne opfylder (ja faktisk overopfylder) dermed delmålet om 500 flere sygeplejersker i 2020 og er godt på vej mod målet om 1.000 flere sygeplejersker i 2021, som det er blevet aftalt med regeringen. 

Men hvis vi anskuer det ud fra intentionen med de ekstra sygeplejersker, altså at reducere travlhed og sikre bedre kvalitet – hvordan går det så?

Det er så her, hvor glæden slutter brat, og hvor der desværre (stadig) er grund til bekymring. For sygeplejersker oplever stadig at have travlt! I Dansk Sygeplejeråd har vi foretaget en arbejdsmiljøundersøgelse blandt vores medlemmer (SATH 2021). Den viser, at 6 ud af 10 sygeplejersker oplever, at det altid eller ofte er nødvendigt at arbejde hurtigt. Og næsten hver tredje vurderer, at arbejdstempoet er så højt, at det påvirker kvaliteten af arbejdet.

Når man kigger på tallene, så er der en sammenhæng mellem højt arbejdstempo, overarbejde og nedslidning, udbrændthed og sygefravær. De sygeplejersker, der oplever et højt arbejdstempo, angiver nemlig oftere sygefravær og overarbejde, ligesom de også angiver en højere grad af nedslidning og udbrændthed.

Det var her man kunne have gjort sig forhåbninger om at se en ændring. Men tværtimod er andelen steget siden sidste år blandt dem, der angiver, at de altid eller ofte oplever, at det er nødvendigt at arbejde hurtigt.

Så umiddelbart er der ingen effekt at spore af de ekstra sygeplejersker? Måske er det også for meget at forvente af blot 500 ekstra sygeplejersker, eller er det?

Jeg mener faktisk godt, at man kunne have forventet at mærke en effekt af de 500 ekstra sygeplejersker. Hvis Danske Regioner nu havde koncentreret de 500 sygeplejersker på udvalgte afdelinger, så kunne vi formentlig have set den ønskede effekt med mindre travlhed og et kvalitetsløft.

Fordi vi ved jo, at det betyder noget at øge normeringerne: En sygeplejerske mere, gi’r liv til flere. Det har forskning vist gentagne gange. En af de førende internationale forskere indenfor området er Linda Aiken. Hun har gang på gang påvist, hvad det betyder når der er for få sygeplejersker.

Forskningen viser bla., at lav sygeplejerskebemanding er forbundet med højere dødelighed, længere indlæggelser og flere genindlæggelser. Til det kan man tilføje øget brug af overtidsbetaling, højere grad af udbrændthed, øget fravær og større personaleomsætning.

Det er altså dyrt både økonomisk set og at det giver dårligere patientforløb, når der ikke er sygeplejersker nok. Omvendt ved vi, at man kan indkassere gevinster på de samme parametre.

Senest har et dansk forskningsprojekt på medicinske afdelinger i Region Sjælland vist, at flere sygeplejersker giver kortere indlæggelser og lavere dødelighed på medicinske afdelinger.

Det er den mulighed, vi har lige, nu hvor der er afsat penge til flere sygeplejersker. Men den mulighed mister vi ved at smøre sygeplejerskerne så tyndt ud, at det hverken gør fra eller til, at der bliver ansat flere.

Derfor peger vi i Dansk Sygeplejeråd på to ting. Dels er det afgørende, at de ekstra sygeplejersker ikke smøres tyndt ud, men ansættes målrettet de steder, hvor der er størst travlhed. Og så skal effekten undersøges.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at i Dansk Sygeplejeråd ser vi investeringen i 1000 flere sygeplejersker som ambitiøs. 1000 flere sygeplejersker er et nybrud, et opgør med flere års effektiviseringer. Derfor skal de ekstra sygeplejersker bruges klogt, så det kan mærkes, at en sygeplejerske mere, gi’r liv til flere.

Og derudover skal vi holde fast i, at 1000 sygeplejersker flere, jo ikke er nok, det viser vores arbejdsmiljøundersøgelse blandt andet. Derfor skal der sættes yderligere penge af på finansloven for 2022 til et nyt mål om 2000 flere sygeplejersker, så målet om flere sygeplejersker kan fastholdes og udbygges.

Følg bloggen

Du kan abonnere på bloggen ved at tilvælge 'Blog - En sygeplejerske mere gi'r liv til flere' under notifikationer fra DSR-C.

Tilmeld notifikationer