Akutpakke skal afløses af en helhedsplan

Udfordringerne i sundhedsvæsenet må og skal stå øverst i regeringsgrundlaget for en ny regering, skriver Grete Christensen i denne uges blogindlæg.

Oprettet: 24.11.2022

Syv uger er gået, siden alle politiske initiativer blev sat på standby med folketingsvalget og de efterfølgende politiske sonderinger.

Og der kommer angiveligt til at gå flere uger, før en regering er på plads, forlød det i denne uge fra kongelig undersøger, Mette Frederiksen.

Situationen i det samlede sundhedsvæsen, såvel i kommuner som på hospitaler, er under et massivt pres. Det tror jeg ikke, at nogen er i tvivl om, og hver dag vokser andelen af frustrerede medarbejdere om kap med ventelisterne.

Akutafdelingerne er enormt pressede, og der berettes om et stigende antal indlæggelser på de afdelinger, som i forvejen er hårdest ramt af ubesatte stillinger og arbejdspres. Det påvirker både hospitaler og kommuner. For når patienter bliver ”vendt i døren” på sygehusene, så vender de sig mod kommunen for hjælp. Trykket forskubber sig rundt i hele sundhedsvæsenet.

Sundhedsprofessionelle knokler hver dag for at give så mange som muligt den behandling, de har behov for. Men i travlheden risikerer ting at smutte, og det forringer kvaliteten.

For nylig viste en undersøgelse foretaget af Dansk Sygeplejeråd og Lederforeningen blandt ledende sygeplejersker, at mere end hver tredje leder i regioner og kommuner oplever, at der er vigtige arbejdsopgaver, som ikke når at blive løst. 27 procent siger, at de i høj eller meget høj grad oplever, at deres afdeling ikke kan leve op til vigtige krav og målsætninger. Og hele 45 procent siger, at de i høj eller meget høj grad oplever, at deres muligheder for at levere ledelse af god kvalitet er kommet under pres på grund af kravene i arbejdet.

Det er tal som taler for sig selv. Prøv lige at stoppe op et øjeblik.

Jeg tror, det er de færreste, der kan forestille sig, hvor stor en opgave det er at få dagligdagen til at fungere i sundhedsvæsenet med så mange ubesatte stillinger, som vi ser i øjeblikket.

Hvert eneste minut skal læger og sygeplejersker prioritere, hvilken patient der skal hjælpes først: Manden, der har kaldt på hjælp i en time, eller kvinden, som er afhængig af at få sin medicin til tiden?

I kommunerne modtager sygeplejerskerne flere og flere alvorligt syge patienter, som de skal give behandling, sygepleje og omsorg under helt anderledes forhold.

De gør det, selv om det ikke er ret mange som har fået specialuddannelse i borgernær sygepleje, og endnu færre har taget uddannelsen til APN-sygeplejerske. Men måske skal vi her finde nøglen til at reducere antallet af indlæggelser!

Lyt til de gode erfaringer i flere af de større kommuner hvor APN-sygeplejersker og specialuddannede sygeplejersker hjælper med at øge kvaliteten og reducere antallet af indlæggelser på hospitalet, fordi de kan være klar med helhedsvurderinger og finde ro og afklaring sammen med borgere og deres pårørende.

Presset i kommunerne er også stort, og derfor er det kun endnu mere vigtigt, at vi skal bruge ressourcer og kompetencer rigtigt.

Hver eneste dag står ledende sygeplejersker i dilemmaet om, hvilke sygeplejersker de skal ringe til privat eller gribe fat i, inden en vagt slutter, og trygle om at tage en ekstravagt. Der er så mange ubesatte vagter i de fleste afdelinger, at det er umuligt at undgå overarbejde. Men hvem skal så hente børnene i daginstitutionerne, eller hvornår får man tid til at gå til en fritidsaktivitet? Vi taler om balancen mellem arbejdsliv og fritid. Den er også vigtig for sygeplejersker, men den er for alvor under pres, fordi sygeplejersker både er fleksible og ansvarlige. Det gælder også de ledende sygeplejersker.

Derfor må og skal udfordringerne i sundhedsvæsenet stå øverst i regeringsgrundlaget for en ny regering. Det er en bunden opgave, at løsningerne BÅDE skal omfatte at afhjælpe den akutte situation, OG at der i samme moment skal aftales en helhedsløsning for, hvordan vi får stoppet flugten af medarbejdere i sundhedsvæsenet og skabt en bæredygtig udvikling.

Vi har ikke brug for eller råd til store revolutioner eller at rive strukturer ned.

Vi har til gengæld akut behov for at fastholde medarbejdere og tiltrække nye, så vi kan få lukket hullerne i vagtplanerne. Dét vil lette arbejdspresset og forbedre arbejdsvilkårene, nedbringe ventelisterne og gavne patienter og medarbejdere i sundhedsvæsenet.

For at det skal lykkes, er den kommende regering nødt til at følge Mette Frederiksens løfte til dørs og se på sygeplejersker og andre medarbejdergruppers lønvilkår – ikke bare som et akut tillæg, men som et permanent lønløft.