En sygeplejerske mere giver liv til flere

Ny rapport viser tegn på, at ældre har færre medicinske indlæggelsesdage, hvis de kommer fra kommuner, hvor der er flere kommunale sygeplejersker. Dén viden er vigtig for den kommende Strukturkommissions arbejde med organiseringen af fremtidens sundhedsvæsen, skriver Grete Christensen i ugens blog.

Oprettet: 02.03.2023
Foto: Claus Bech

Politikere, regioner og kommuner, der vil følge den kommende strukturkommissions arbejde med organiseringen af vores sundhedsvæsen, bør interessere sig for en ny rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed.

Rapporten udkom forleden og handler om ældres indlæggelser på medicinske afdelinger, som skiftende regeringer har forsøgt at nedbringe, fordi hospitalsindlæggelser er særligt hårdt for ældre og helst bør undgås.

Mellem 2008 og 2021 er antallet af indlæggelser for ældre over 80 år faldet. Rapporten konkluderer, at der er en ”tendens til, at ældre har færre indlæggelsesdage på medicinske afdelinger, hvis de bor i kommuner, hvor der er flere kommunale sygeplejersker pr. 1000 ældre, og hvis der i kommunen er bevilget flere ”specialiserede sygeplejeindsatser” til de ældre.

Dét er godt nyt for de ældre og indikerer samtidig, at flere kommunale sygeplejersker bidrager til at nedbringe omfanget af indlæggelser.

En lignende sammenhæng blev fundet i et forskningsprojekt på medicinske hospitalsafdelinger i Region Sjælland. I NUCAP-projektet viste det sig, at flere sygeplejersker på medicinske afdelinger giver kortere indlæggelser og lavere risiko for, at patienter dør indenfor 30 dage fra indlæggelsesdagen. 

Ifølge den nye rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet har hver 3. ældre modtaget en sygeplejefaglig indsats i ugen op til en akutindlæggelse, og halvdelen af borgerne har været i kontakt med egen læge.

Sygeplejersker i primærsektoren kan altså være med til at lette presset på hospitalerne og bidrage til, at der bliver kapacitet til at nedbringe ventelisterne.

Man kan kun ønske, at flere ældre borgere modtager en sygeplejefaglig indsats, når sygdom bryder ud, og at flere kommuner øger antallet af kommunale sygeplejersker. For hvis det kan forhindre indlæggelser for ældre medicinske patienter, er meget vundet.

Jeg håber, at Indenrigs- og Sundhedsministeren tager Benchmarkenhedens analyse til sig, for det tjener borgere, patienter og medarbejdere bedst, at beslutninger om fremtidens sundhedsvæsen bygger på fakta.

Vi bidrager gerne til løsninger på, hvordan vi ruller de gode erfaringer ud i alle kommuner.

En sygeplejerske mere, giver nemlig liv til flere.