Fokusér på det, der har værdi for patienterne

Hvad vil det sige at "få mest mulig sundhed for pengene? Og hvordan vil Regeringens nationale prioriteringsråd måle fx. værdien af omsorg og sygepleje? Hvis det ikke kan måles, risikerer det at falde ud af regnestykket, advarer Grete Christensen i denne uges blog.

Oprettet: 11.01.2023
Foto: Claus Bech

I denne uge indleder regeringen forhandlinger med regionerne om en akutplan. Det haster, for med de seneste meldinger om, at ventelisterne på flere hospitaler i landet bliver længere og længere, vokser presset på sundhedsvæsenet dag for dag.

Samtidig skal regeringen i gang med at sætte ord på kommissoriet for regeringens nationale prioriteringsråd. Regeringen siger, at målet med prioriteringsdiskussionen er at få mest mulig sundhed for pengene.

Det er en vigtig diskussion. Både i lyset af den aktuelle situation og på et mere overordnet plan, og derfor er det vigtigt at komme i gang med.

Men hvad vil det egentlig sige? Og hvordan vil man måle, hvad der giver mest sundhed for pengene?
 

Grundlaget for økonomiske prioriteringer forudsætter, at man kender udgifterne. Men økonomer peger på, at der er mange ubekendte udgifter i sundhedsvæsenet.

Der er dermed en fare for, at det, der ikke kan måles, ikke er synligt. Og når det ikke kan ses, så forsvinder det ud af regnestykket.

Danske Patienter har netop offentliggjort en analyse, som sætter fokus på, hvad patienterne mener. Ifølge vicedirektør i Danske Patienter, Annette Wandel mener patienterne, at der ”mangler fokus på omsorg og værdighed” og hun begrunder det med, at driften af sundhedsvæsenet i mange år har været fokuseret på produktivitet, effektiviseringer og standardiseringer, og at man har ”glemt” de mere relationelle sider af kvalitet.

Danske Patienter opfordrer derfor til at måle det, som patienterne oplever som kvalitet, fordi det sætter en retning for, hvordan sundhedsvæsenet udvikler sig. ”Måler man ikke på det kan konsekvensen være, at patienterne ikke får det, de har brug for” siger vicedirektøren til Sundhedsmonitor.

Det er jeg helt enig i.

Det er helt afgørende, at det, der har værdi for patienterne, vægter højest i de fremtidige prioriteringer i sundhedsvæsenet – i stedet for antallet af procedurer og indgreb, undersøgelser eller prøver.

Derfor ligger der en vigtig opgave i prioriteringsdiskussionen, at vi bliver klogere på værdien af omsorg for patienterne og borgerne, og hvad det koster, når der IKKE er tid til omsorg for patienter og borgere.


Omsorg kan ikke alene opgøres i lønudgifter til sygeplejersker og Sosu’er. Omsorgens værdi for den enkelte patient og borger – og sågar også for den pårørende – bør også tælles med. Ikke som en udgift men som en indtægt – en investering, om man vil.

Det ER svært, ingen tvivl om det. Men det er ikke desto mindre vigtigt.

For det er især i fraværet af omsorg og sygepleje, at danskerne oplever, hvor presset sundhedsvæsenet er i dag. Samtidig er det netop i nedprioriteringen af omsorgen og sygeplejen, at sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle ser tegn på, at patientsikkerheden og kvaliteten af behandlingen kommer i fare.

Filosof og tidligere formand for Etisk Råd, Jacob Birkler, peger på, at omsorg er et højt specialiseret arbejde, som sygeplejersker varetager. Værdien af omsorg handler ikke alene om mængden af tid men også om den faglighed, som er forankret i, at sygeplejersken har blik for patienten som et menneske og aldrig som en opgave. Birkler skriver i et oplæg på Facebook:

”Hvis arbejdet instrumentaliseres, eller hvis patienten alene diagnosticeres, journaliseres og håndteres, så vil patienten blive reduceret til opgaver og forblive opgaver. Den eneste måde vi kan imødegå den tendens, er at lade sygeplejersker øjne patienten. Det at se patienten som et menneske udgør hele forskellen.” 
 

Jacob Birkler og Danske Patienter har nogle virkelig vigtige pointer.

Regeringens nationale prioriteringsråd må derfor som det allerførste definere, hvad man egentlig mener med ”mest mulig sundhed for pengene” og her bør målet være at nå frem til, at det, der skaber værdi for patienterne og borgerne, er det mest værdifulde – og her, man får mest sundhed for pengene.

Det er Region Hovedstadens nye rapport om sundhedsplejerskerne, der ser de tidlige tegn på mistrivsel hos børn, et godt eksempel på. Rapporten er desuden et vidnesbyrd om, at det danske system med sundhedsplejersker, der kommer ud i alle hjem med nyfødte børn, er en forebyggelsesstrategi, hvis værdi vi ikke har sat tal på. Men rapporten giver os en indikation om, at indsatsen er guld værd.

Det får derfor stor betydning, at politikerne sætter sig for at værdisætte sygepleje og omsorg, og at de beslutter sig for, om indsatserne i sundhedsvæsenet udelukkende skal behandles som en udgift eller i stedet som en investering.