Giv plads til alle

For sygeplejersker verden over er ulighed i sundhed en uretfærdighed, som vi hver dag arbejder på at bekæmpe. Alle har ret til lige adgang til sundhedstilbud af høj kvalitet, skriver Grete Christensen i anledningen af Copenhagen Pride.

Oprettet: 17.08.2022

I de kommende dage vil vores hovedstad være farvet i alle regnbuens farver. Kvæsthuset -  Dansk Sygeplejeråds sekretariat på Skt. Annæ Plads – er også hyllet i Regnbueflag, for det er Pride – Copenhagen Pride.

Vi bakker op om festivalen, der fejrer mangfoldigheden. For mangfoldighed er helt centralt for sygeplejersker. Vi skelner ikke mellem hudfarve, religiøse tilhørsforhold eller politisk eller seksuel observans men hjælper alle, som har brug for behandling, pleje og omsorg.

Det er en del af sygeplejerskernes DNA, at alle har ret til lige adgang til sundhed og at arbejde for, at ingen forskelsbehandles i sundhedsvæsenet og at enhver, der søger hjælp, får dækket sit behov for behandling og pleje.

Derfor er vi helt på linje med Copenhagen Pride, som i år sætter fokus på uretfærdighed globalt og lokalt.

For sygeplejersker verden over er ulighed i sundhed en uretfærdighed, som vi hver dag arbejder på at bekæmpe. Alle har ret til lige adgang til sundhedstilbud af høj kvalitet.

Når det er sagt, deler jeg bekymringen over, at det overhovedet er nødvendigt at sige det højt i Danmark – at alle skal have lige adgang til sundhed. For uanset, om vi taler om udskudte operationer, der kan være livstruende, og ventelister, som i øjeblikket bliver længere og længere på grund af manglen på sygeplejersker – eller om vi taler om nedprioritering af visse gruppers behandlingsbehov – så må det til enhver tid være den enkeltes behov for behandling og alvoren af behovet, der styrer, hvem der kommer først til i sundhedsvæsenet.

Vi ser også i disse år, hvor der er mere og mere opmærksomhed på flere køn, at sundhedsvæsenet ikke nødvendigvis er gearet til at møde alle køn. Det må vi klart opfordre til, at sundhedsvæsenet arbejder på at forbedre. Patienter, som har andre køn, skal modtages af et system, der kan rumme alle.

Dansk Sygeplejeråds Kreds Hovedstaden spiller en aktiv rolle under Priden, og jeg tror og håber at mange af Dansk Sygeplejeråds medlemmer vil deltage i aktiviteterne de kommende dage. Vores medlemmer er optaget af mangfoldighedsdagsordenen, og vi oplever, at mange opfatter sygeplejerskernes kamp for ligeløn som en del af en større kamp for ligestilling uanset køn, etnicitet, social- politisk- seksuel eller religiøs orientering i alle forhold.

Sygeplejersker ønsker at værne om retten til at være forskellig og til at blive respekteret uanset, hvem man er. Her er Priden med til at sætte fokus på en meget vigtig dagsorden og bidrager til, at vi taler åbent om udfordringerne – ikke mindst af hensyn til den, som føler sig udsat, sårbar og marginaliseret i sundhedsvæsenet.

Vi deler Pridens budskab: Giv plads til alle.