Kære kommunalpolitikere

Kommunerne står overfor en situation, hvor der er brug for flere sygeplejersker i den kommunale sygepleje, da ældre mennesker ofte lider af flere sygdomme samtidig og har brug for professionel hjælp. Derfor er det vigtigt at gøre arbejdet attraktivt, så det er muligt at rekruttere flere unge til sygeplejerskeuddannelsen, skriver Grete Christensen forud for Kommunernes årsmøde i dag.

Oprettet: 16.03.2023
Claus Bech

Tak for invitationen. Jeg glæder mig til at deltage i dette års kommunalpolitiske topmøde i Aalborg og ser frem til spændende debatter om de store strukturelle udfordringer, vi står overfor som samfund.

Som det fremgår af programmet, er det ”i mødet med borgerne, at kvaliteten af vores velfærdsydelser skal stå distancen, og at den oplevede kvalitet af vores samfund kan måles.”

Landets kommunale sygeplejersker kunne ikke være mere enige: Det er os og andre velfærdsprofessioner, der hver dag skal omsætte kommunalpolitikernes løfter om velfærdsydelser til borgerne.

Fremtidens sundhedsvæsen ligger i langt højere grad end i dag i kommunerne. Derfor håber jeg, I lytter til de kommunale sygeplejersker og sundhedsplejerskers erfaringer og råd, når I skal diskutere fremtiden.

Vi ved, at vi i fremtiden bliver flere og mere plejekrævende ældre. Tænk på, hvor mange sygeplejersker, I får brug for til at give ældre den nødvendige sygepleje som fx sårbehandling og opfølgning efter hospitalsophold. Tag gerne en snak med politikere fra nogle af de kommuner, som har set en mulighed i at ansætte APN-sygeplejersker.  APN-sygeplejerskerne er er uddannet til at påtage sig et større ansvar i en helhedsbaseret sygeplejefaglig tilgang til den enkelte borger og bidrager bla. til at forhindre unødvendige indlæggelser. Det er den vej, vi skal.

Forebyggelse er vejen frem. Når I taler om unge, der mistrives og om behovet for tidlig opsporing af udsatte unge, så tænk på, at vi hver dag kan glæde os over vores fantastiske sundhedsplejerskeordning, som betyder, at sundhedsplejersker kommer i alle nyfødtes hjem. De er også ude på skolerne og er eminente til tidlig opsporing. Ordningen har i årenes løb bidraget til et stort fald i børnedødeligheden, og er på mange måder en stor succes. Men mange sundhedsplejersker er på vej på pension, så det er nødvendigt at tale om, hvordan I får uddannet sundhedsplejersker nok til at dække alle kommuner. Det er en kommunal opgave at uddanne sygeplejersker til sundhedsplejersker, men det går ikke hurtigt nok, selvom vi i flere år har opfordret til at flere bliver uddannet. Det haster.

I står overfor en situation, hvor der er brug for flere sygeplejersker i den kommunale sygepleje, da ældre mennesker ofte lider af flere sygdomme samtidig og har brug for professionel hjælp. Derfor er det vigtigt at gøre arbejdet attraktivt, så det er muligt at rekruttere flere unge til sygeplejerskeuddannelsen. EVA’s analyse af de unge, som udkom i går, viser et stort potentiale. Men løn og arbejdsvilkår skræmmer de unge væk. Derfor så vi det rekordlave ansøgertal til sygeplejerskeuddannelsen i går.

Det er en katastrofe og kræver handling her og nu.

Det og meget andet ser jeg frem til at diskutere med jer - vi har en stor og vigtig opgave foran os.

Rigtig godt topmøde!