Kvindekamp er en fælles kamp

Vi har ikke noget udestående med mændene men med den tilgang, at kvinder og mænd ikke behandles lige. Kampen står om narrativet, og vi skal ud af den forsimplede fortælling, at kvinders ligestilling truer mændene, skriver Grete Christensen på Kvindernes Internationale Kampdag.

Oprettet: 08.03.2023
Foto: Claus Bech

Jeg kan ikke huske, hvornår vi har talt så meget om ligeløn og ligestilling. Debatten om kvinders stilling i samfundet er samtidig så mangfoldig og bedre belyst nu end nogensinde:

Strukturel sexisme, ubevidst bias og ikke-karrierefremmende arbejde, den manglende værdisættelse af omsorgsarbejde, vores egen kamp for ligeløn for sygeplejersker og #Metoo for blot at nævne nogle få emner.

Derfor er det så meget desto mere nedslående, at det går en forkerte vej med ligestillingen verden over, ifølge FN.

”Med de aktuelle trusler mod kvinder og piger er kønnenes ligestilling ca. 300 år væk”, siger FN’s generalsekretær Antonio Guterres i anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag.

”Patriarkatet slår igen, men det gør vi også”, pointerer han og blæser til kamp sammen med regeringer, civilsamfund og den private sektor mod ”århundreders patriarkat”.

Jeg er helt enig med Guterres i, at ”mandestyre for at beskytte mænds privilegier” er hovedfjenden – ikke mænd.

Som kvinde og som formand for en stor fagforening, der repræsenterer rigtig mange kvinder, vil jeg gerne slå fast, at vi har ikke noget udestående med mændene men med den tilgang, at kvinder og mænd ikke behandles lige.

Kampen står om narrativet, og vi skal ud af den forsimplede fortælling, at kvinders ligestilling truer mændene.

Jeg kender ikke nogen danske mænd, der kan se sig selv blive sat i bås med de mandlige ledere, der slår hårdt ned på kvinderne i Iran, fordi de ønsker frihed til at tage tørklædet af. Eller som nægter at lade piger gå i skole.

Men det er reelt det, man bakker op om, hvis man er imod, at kvinder naturligvis har samme rettigheder som mænd.

I Dansk Sygeplejeråd bakker vi helhjertet op om FN og Guterres i arbejdet for kønnenes ligestilling i det daglige:

Vi vil fortsætte arbejdet med at lukke lønefterslæbet for sygeplejerskerne, kæmpe for at omsorgsarbejde – både det betalte og det hjemlige – værdisættes og regnes med i Finansministeriets regnemodeller, og fortsætte med at arbejde for ligestilling indenfor barsel, uddannelse og på alle andre områder.

Må det 21. århundrede blive århundredet, hvor kvinder får ligestilling. Og lad det gerne gå lidt hurtigt, tak.

God kampdag til alle!