OK23: Godt resultat skal følges op lokalt

Overenskomsterne på det private område lægger som altid op til, at en vis del af lønstigningerne kan hentes i lokale lønforhandlinger. Det vil vi gerne hjælpe vores medlemmer med og bruge vores samlede styrke til at opnå endnu bedre resultater, skriver Grete Christensen.

Oprettet: 14.04.2023
Foto: Claus Bech

Det spirende forår er blevet lidt lunere.

Med en stemmeprocent på næsten 60 procent, hvor 79 procent har stemt ja til overenskomsterne, så er der stor opbakning til overenskomsterne på det private arbejdsmarked for de næste to år.

Tilslutningen til de forhandlede resultater er utvetydig, og det er jeg rigtig glad for. Medlemmerne på det private område har også rigtig meget at se frem til.

Først og fremmest er lønstigningerne på over 10 procent over de næste to år et stærkt resultat set i lyset af den aktuelle samfundsøkonomiske situation med høj inflation og markante stigninger i leveomkostningerne. Parterne på begge sider af forhandlingsbordet har fundet hinanden i bestræbelserne for at opnå fælles løsninger, som alle kan se en mening med, og det vil jeg gerne kvittere for.

Tilsvarende glæder jeg mig over, at vi har landet aftaler om barsel, natarbejde og vilkår for tillidsrepræsentanter. Barsel er et væsentligt element for mere ligestilling, og det er derfor godt, at der ved OK23 er aftalt mere øremærket barsel til far. Det er også positivt, at det er lykkedes at sætte anbefalingerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på dagsordenen og at vi sammen med arbejdsgiverne vil arbejde på at begrænse generne ved natarbejde. Desuden er det godt, at tillidsrepræsentanternes rolle og mulighederne for at udøve denne, er blevet præciseret.

Disse resultater er virkelig vigtige, fordi gode løn og arbejdsvilkår er væsentlige faktorer, som har stor betydning for rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker.


Aftalerne på det private område lægger som altid op til, at en vis del af lønstigningerne kan hentes i lokale lønforhandlinger. Det vil vi gerne hjælpe vores medlemmer med, og vi håber, at resultaterne af disse forhandlinger også kan bidrage til, at det bliver tydeligt, hvor vigtigt det er at stå sammen i vores faglige fællesskaber, hvor vi sammen bruger vores samlede styrke til at opnå endnu bedre resultater.

Derudover lægger aftalerne på det private område en vigtig bund i forhold til OK24 for det offentlige område.

Arbejdsgiverne på det private område har vist, at de var villige til at betale for at lande aftaler, som anerkender medarbejdernes indsats lønmæssigt. Nogle arbejdsgivere har udtrykt, at de havde brug for ”ro på bagsmækken”, og det forventer vi naturligvis også, at de offentlige arbejdsgivere har.

På den måde kan de private forhandlinger være et godt eksempel forud for de offentlige forhandlinger. Vi ser frem til også at mødes med de offentlige arbejdsgivere.