OK23: Positive takter i første forlig

De foreløbige resultater af forhandlingerne om de næste to års lønudvikling for privatansatte tegner godt for forhandlingerne for de privatansatte sygeplejersker. Lykkes det, vil det samtidig give os gode kort på hånden til de offentlige overenskomstforhandlinger i foråret 2024, skriver Grete Christensen i denne uges blog.

Oprettet: 23.02.2023

Forleden nåede forhandlerne for privatansatte i industrien til enighed om et forlig på minimallønsområdet. Med gennembrudsforliget, som det kaldes, fordi det plejer at være retningsgivende for de øvrige overenskomster, får ansatte i industrien to procent mere på fritvalgskontoen, som dermed stiger til i alt 9 procent.

Samtidig overtager arbejdsgiverne 2 procent af medarbejdernes andel af pensionsindbetalingen, der så i stedet kommer ud til lønmodtagerne som løn.

Dertil skal lægges værdien af de lokale lønforhandlinger, og på det private område udgør de traditionelt en større del af lønreguleringen end den centralt forhandlede løn.

Dansk Sygeplejeråds overenskomster for sygeplejersker på det private område ligger indenfor normallønsområdet, som ikke er forhandlet på plads endnu. Men industriforliget giver et godt udgangspunkt for normallønsforligene og det tegner derfor godt for det toneangivende forlig på normallønsområdet, som er transportområdet.

Forliget på minimallønsområdet indeholder også andre elementer. Det gælder blandt andet, at parterne har aftalt, at anbefalingerne fra Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø om natarbejde skal implementeres i industriens overenskomster.

Ifølge anbefalingerne bør man højest arbejde tre dage i træk og maksimalt ni timer ad gangen. Desuden bør der være mindst 11 timer mellem hver vagt, og gravide bør højest have én nattevagt pr. uge.

Det er perspektivrigt, at parterne på det private område vil følge anbefalingerne fra NFA, for det har vi arbejdet for, og det giver os et godt rygstød til at arbejde videre med for alle sygeplejersker.

Aftalen indeholder også en udvidelse barsel med løn med fire uger; to uger øremærkes til far, og to uger er til deling mellem mor og far. Det er en god udvidelse til alle børnefamilier.

Når transportforliget er landet, følger de øvrige aftaler på normallønsområdet, og så står vi i Dansk Sygeplejeråd klar til at forhandle med arbejdsgiverrepræsentanterne for vikarbureauer, privathospitaler og så videre.

Med de foreløbige resultater er jeg optimistisk og ser gode muligheder for, at vi kan forhandle gode overenskomster for de privatansatte sygeplejersker for de næste to år.

Lykkes det, vil det samtidig give os gode kort på hånden til de offentlige overenskomstforhandlinger i foråret 2024.

Når alle forligene under OK23 er på plads, skrives de ind i forligsmandens mæglingsforslag, som skal sættes til samlet afstemning i organisationerne i slutningen af marts måned, med en frist på ca. 3 uger.

Hvis der er opbakning til aftalerne, er vores overenskomster blevet fornyet pr. 1/3. Det er samtidigt vigtigt at huske, at privatansatte sygeplejersker har mulighed for en individuel lønforhandling, hvor der kan aftales tillæg til den overenskomstfastsatte løn med udgangspunkt i den enkeltes opgaver og kompetencer.