Private lønforhandlinger – også for sygeplejersker

Lige nu forhandler DSR overenskomsterne for sygeplejersker, der bla. arbejder i vikarbureauer, på private hospitaler, klinikker og i private plejehjem og hjemmeplejeordninger. De er vigtige - ikke mindst i lyset af regeringens akutplan, hvor private aktører tiltænkes en central rolle for at afhjælpe ventelister og flaskehalse, skriver Grete Christensen i denne uges blog.

Oprettet: 09.02.2023
Bax Lindhardt

Overenskomstforhandlingerne på det private område er i fuld gang. I Dansk Sygeplejeråd er vi nu allerede i gang og vi følger nøje de toneangivende forhandlinger, og jeg vil opfordre alle til at følge med.

Udfaldet af OK23 vil få betydning for os alle – uanset hvor vi arbejder, fordi den lønudvikling, der findes på det private arbejdsmarked, har afsmittende virkning i den offentlige sektor.

OK23 er særligt interessant for sygeplejersker i lyset af at, private aktører med regeringens nye akutplan forventes at skulle påtage sig flere opgaver for at løse flaskehalse og mangel på medarbejdere i det offentlige sundhedsvæsen. Overenskomsterne omfatter bla.  sygeplejersker, der arbejder i vikarbureauer, på private hospitaler, klinikker og i private plejehjem og hjemmeplejeordninger.

Ifølge analyse af Kraka og Deloitte er sygeplejerskerne nu også blandt de faggrupper, hvor der er reel konkurrence mellem offentlige og private aktører om medarbejdere, fordi sygeplejersker får en løngevinst ud af at rykke fra offentlige sygehuse til privathospitaler.


I Dansk Sygeplejeråd arbejder vi fortsat for, at langt størstedelen af sundhedsvæsenet skal være offentligt styret, finansieret, drevet og kontrolleret.

Det gør vi, fordi det er en forudsætning for åbenhed, demokratisk styring og tværgående langsigtede prioriteringer.

Vi gør det også, fordi det er en garanti for, at sundhedsvæsenet er solidarisk og kan rumme både stærke og svage borgere og dermed er en forudsætning for at mindske uligheden.

Når den private del af sundhedsvæsenet er blevet en reel konkurrence for det offentlige sundhedsvæsen i forhold til ansættelse af sygeplejersker, så er der endnu mere grund til, at det offentlige sundhedsvæsen også lytter til vores budskaber om en højere grundløn.

For hvis lønningerne på de offentlige sygehuse og i kommunerne er konkurrencedygtige, viser Kraka og Deloittes analyse, at danske sygeplejersker er meget loyale overfor det offentlige danske sundhedsvæsen.


Vi forhandler nu med de private aktører på sygeplejerskernes vegne. Vi kæmper for, at de private arbejdsgivere lønmæssigt anerkender sygeplejerskernes rolle og indsats. Ser man på arbejdsgivernes krav er det tydeligt, at det ikke bliver nogen let kamp. Arbejdsmarkedsforskere vurderer, at den igangværende overenskomstfornyelse kan være forbundet med risiko for konflikt.

Jeg vil derfor nu særligt opfordre sygeplejersker på det private arbejdsmarked til at sikre sig retten til konfliktstøtte i tilfælde af konflikt. Det sker ved at melde sig ind i Dansk Sygeplejeråd inden 1. marts 2023.