Sundhedsvæsenet har brug for en helhedsplan

Det danske sundhedsvæsen er en stor organisme af forbundne kar. Det skal politikerne huske, når de i disse dage forhandler løsninger på krisen i sundhedsvæsenet, skriver Grete Christensen.

Oprettet: 09.11.2022
Hjemmesygeplejerske snakker med ældre patient

Det sender et virkelig vigtigt signal, at krisen i sundhedsvæsenet er det første tema for de politiske forhandlinger om, hvem der skal lede landet de næste fire år. Mange løfter blev givet under valgkampen og det vidner om, at alle partier i Folketinget er klar over, at det er en bunden opgave at finde løsninger.

Der er bred enighed blandt partierne om, at vi har brug for en akut krisepakke til sundhedsvæsenet snarest. Men vi har også brug for nogle konkrete meldinger om, hvordan en helhedsplan for genopretning af sundhedsvæsenet kommer til at se ud. Det er ikke et ”enten eller” men et ”både og”. Vi har både brug for en akutpakke og for en helhedsløsning, hvis politikerne skal lykkes med at stoppe blødningen af medarbejdere.

Sygeplejerskerne har brug for at se handling og en plan for handling, der giver en reel tro på, at der nu tages fat på en genopretning af sundhedsvæsenet.

Der er brug for at skabe holdbare rammer for en udvikling, der på sigt gør det offentlige sundhedsvæsen bæredygtigt – fremfor som nu, hvor det i vidt omfang er medarbejdernes vilje til at tage ekstravagter, der afgør, hvor godt sundhedsvæsenet klarer opgaverne.

Det er en virkelighed, mange sygeplejestuderende og nyuddannede sygeplejersker ikke kan se sig selv i, og derfor er det så vigtigt at skabe gode arbejdspladser, hvor kommende generationer har lyst til at arbejde. Ellers kan vi uddanne nok så mange, uden at det løser manglen herhjemme.

Det er vigtigt at forstå, at det danske sundhedsvæsen er en stor organisme af forbundne kar. For at komme ventelisterne til livs på hospitalerne er det ikke nok at ansætte flere anæstesi- og intensivsygeplejersker. For er der ikke sygeplejersker nok på sengeafsnittene, mangler der senge – og så kan patienter ikke flyttes ud af operation- og opvågningsafsnit. Man risikerer at gøre ondt værre.

Det vil også være en alvorlig misforståelse ikke at indtænke kommunerne. For hospitalernes krise kan i den grad også mærkes i den primære sundhedssektor i kommunerne. De danske hospitaler har rekord i korte indlæggelsestider. Det kan kun lade sig gøre på grund af en velfungerende primær sundhedssektor, som overtager opfølgende behandling, når patienter udskrives til eget hjem eller til kommunale sengepladser. Det er også det primære sundhedsvæsen, som hjælper borgere og patienter tæt på hjemmet ud fra devisen, om at hvad der kan behandles i nærområdet, skal ikke på hospitalet. Trafikken går begge veje.

Derfor siger vi i Dansk Sygeplejeråd, at det er virkelig vigtigt, at fastholdelsestillæg, som flere partier har foreslået som led i en akutpakke, tildeles alle sygeplejersker. Ikke kun til udvalgte, specialiserede grupper men alle sygeplejersker – også de kommunale sygeplejersker.

Samtidig kan vi ikke understrege nok, at det handler om et markant løft af grundlønnen for sygeplejersker. Sygeplejerskerne har brug for at se ind i en lysere fremtid, ellers får vi ikke løst krisen i vores sundhedsvæsen.