Velkommen til 1500 nye sygeplejersker

I denne tid springer nye sygeplejersker ud. Faktisk udklækkes der mere end 2600 nye sygeplejersker om året. Det burde derfor være en smal sag at ansætte 1000 flere sygeplejersker, skriver Grete Christensen i denne uges blog.

Oprettet: 02.02.2023
Foto: Claus Bech

I sidste uge meldte regeringen ud, at den ikke længere forfølger den forrige regerings målsætning om at ansætte 1000 flere sygeplejersker i sundhedsvæsenet.

Samtidig har omkring 1500 nyuddannede sygeplejersker fået Dansk Sygeplejeråds velkendte emblem – nålen med firkløveret - i forbindelse med, at de er dimitteret fra landets professionshøjskoler. En stor del ser forventningsfuldt frem til at starte deres karriere i det offentlige sundhedsvæsen, på sygehuse eller i den kommunale sundhedssektor.

De offentlige sundhedsvæsenet kunne altså i realiteten ansætte 1000 flere sygeplejersker i disse dage – ja faktisk udklækkes der mere end 4000 nye sygeplejersker om året. Det burde derfor være en smal sag at ansætte 1000 flere sygeplejersker – og flere end det, som S-sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen udtaler, at der er behov for.

Hvordan kan det så være, at det stadig er så svært at få dækket de mange ubesatte sygeplejerskestillinger, som i flere år har plaget og præget det offentlige sundhedsvæsen?

Det er på høje tid, at arbejdsgiverne i kommuner og regioner indrømmer, at de er nødt til at gøre noget særligt for at fastholde og tiltrække medarbejderne.  De må lægge sig mere i selen for at tiltrække de nyuddannede – og gøre en større indsats for at fastholde de nyuddannede, så de ikke smutter efter kort tid, som vi desværre ser en tendens til.


Sygepleje er et fag med uanede muligheder for den færdiguddannede sygeplejerske. Man kan vælge at gå i alle mulige retninger: Til det statslige, regionale eller kommunale, den offentlige eller private sektor. Der er sygeplejersker, som rejser ud, arbejder i forsvaret, i fængsler, styrelser, på hospitaler og i store virksomheder blot for at nævne nogle områder.

Derfor opfordrer jeg arbejdsgiverne i det offentlige sundhedsvæsen til at lytte til de unge og nyuddannede sygeplejersker, hvis de gerne vil tiltrække dem.

Tænketanken DEA afdækkede sidste sommer, at lønnen vægter højere end hidtil antaget, når gymnasieelever vælger uddannelse. På den baggrund er sygeplejerskernes lønefterslæb et problem. I  den mangelsituation, det offentlige sundhedsvæsen står i, bør arbejdsgiverne gøre mere for at sikre bedre grundløn til sygeplejersker.

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) blandt studerende viste desuden forrige år, at interessen for fagligheden i uddannelsen betyder meget for de unges valg.

Derfor gør arbejdsgiverne klogt i at vise, at de nyuddannedes faglighed rent faktisk har en værdi, der er brug for, når de træder ud i det første job.

Samtidig er det vigtigt at vise, at man som arbejdsgiver prioriterer mulighederne for karriereveje overfor de nyuddannede.

En rundspørge fra december 2022 blandt DSR’s medlemmer viser, at der er en sammenhæng mellem, om arbejdspladsen prioriterer uddannelse og udvikling, og hvorvidt sygeplejerskerne forventer at arbejde samme sted om tre år. Der er flest sygeplejersker, som forventer at være ansat på deres arbejdsplads om tre år, der hvor de oplever, at deres arbejdsplads i høj grad prioriterer uddannelse og udvikling end, hvor man ikke prioriterer uddannelse og udvikling.

Det er en misforståelse at se ønsket om karrieremuligheder som et ønske om at fjerne sig fra patienten. Mange sygeplejersker er optaget af karriereveje og uddannelse indenfor det område, de er uddannet til – nemlig at være tæt på patienten.

Det gælder for eksempel mulighederne for specialisering i patientnære kompetencer, som alle skriger på. Specialuddannelserne er ret populære – og det er netop fordi de er tæt på kerneopgaven.

Men der er brug for, at arbejdsgiverne anerkender, at udviklingen indenfor sundhedsområdet går så stærkt, at det kræver kontinuerlig kompetenceudvikling.

Det gælder både indenfor behandlingsformer, teknologi og ny viden i det hele taget, at udviklingen går stærkt i sundhedsvæsenet. Det der ikke går stærkt er arbejdsgivernes vilje til at lade medarbejderne følge med. Vi oplever, at arbejdsgiverne er tilbageholdende med kompetenceløft og efter-videreuddannelse af sygeplejersker - men hvordan passer det med behovet for flere sygeplejersker?
 

I en analyse fra 2020 svarede mere end hver 3. nyuddannede sygeplejerske, at de ikke regnede med at være i deres nuværende job tre år senere.

Hvis den udvikling skal vendes, bør arbejdsgiverne lytte til de unge.

Det gør vi i Dansk Sygeplejeråd.

Vi glæder os derfor til at byde alle dimittenderne velkommen i vores stærke fællesskab, og jeg opfordrer alle til at kontakte os og få gode råd om, hvordan man selv kan være med til at sikre en god start på karrieren.

Tillykke til de nye sygeplejersker!