Danmark får en helt ny type sygeplejersker

hjemmesygeplejerskeapn2.jpg

Danmark får en helt ny type sygeplejersker

Otte danske kommuner skriver historie ved at gennemføre en uddannelse af avancerede kliniske sygeplejersker efter international model. De nye sygeplejersker kommer med øgede kompetencer til at spille en nøglerolle i sundhedsvæsenet.
> Læs mere

 

Sminkede overbelægningstal: Der er stadig overbelægning på sygehusene

Akutpakken 2016 blev vedtaget for at fjerne patienter fra gangene. Men det viser sig nu, at der blev ændret i belægningsgrænsen, så tallene så pænere ud.
> Læs mere

gretesorthvis.jpg

Godt at satse på værdighed, men er løsningerne langtidsholdbare?

Årets satspuljemidler går blandt andet til indsatser med fokus på værdighed for ældre, hjemløse og børns rettigheder. Der er positive takter, men de begrænsede puljemidler er utilstrækkelige, når eksempelvis ældreområdet trænger til et gevaldigt løft, mener DSR.
> Læs mere

Diabetes-plan: ’Positivt, at voksende problem tackles’

Sundhedsministeren fremlægger en 12-punkts plan for at knække den kedelige diabetes-kurve i Danmark. Dansk Sygeplejeråd hilser planen velkommen og ser sygeplejerskerne indtage en nøglerolle i planen.
> Læs mere

Politisk aftale for de svageste ”bærer præg af lappeløsninger”

Ny satspuljeaftale styrker indsatsen for borgere med psykiske og kroniske lidelser. Men der er brug for mange ekstra ressourcer til at samle de mest sårbare børn og unge op, mener Dansk Sygeplejeråd. > Læs mere

kbvalgafslutnihng.jpg

Stor valgdeltagelse og udskiftninger i hovedbestyrelsen

Der var kampvalg om posterne ved bestyrelsesvalget i kredsene og i Lederforeningen, og en række nye ansigter endte med at blive valgt.
> Læs mere

 

Sundhedskartellet vil skævdele overenskomstpenge til lavtlønnede kvinder

Til overenskomstforhandlingerne 2018 vil Sundhedskartellet prioritere en større del af den samlede pulje penge til de lavest lønnede kvindefag. Der skal rettes op på de lønskævheder, der i dag rammer de kvindedominerede fag, siger formand Grete Christensen.
> Læs mere