De dårligste psykiatriske patienter indlægges oftere

GreteChristensen111.jpg

De dårligste psykiatriske patienter indlægges oftere

Psykiatriske patienter med mere end fem indlæggelser på et år bliver stadig oftere indlagt. Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen kalder situationen alarmerende.

> Læs mere

Ny uddannelse skal løfte kvaliteten i pleje og behandling

Udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen stiller krav om uddannelse af såkaldte APN-sygeplejersker, avancerede kliniske sygeplejersker, mener Dansk Sygeplejeråd, Aarhus Universitet og otte kommuner.

> Læs mere

Kvalitetsløft i kommunal sygepleje kræver kompetenceløft

Nye kvalitetsstandarder sætter fokus på at sikre ensartet kvalitet i kommunerne. Men sygeplejerskernes kompetencer skal løftes, hvis akutfunktionerne skal kunne aflaste det specialiserede sundhedsvæsen.

> Læs mere Operation.jpg

DSR til regeringen: Sats på kvalitet frem for kvantitet

Med en såkaldt Sammenhængsreform tager regeringen nu hul på arbejdet med fornyelse af den offentlige sektor. Det er afgørende, at man fjerner det ensidige fokus på kvantitet i sundhedsvæsenet, mener Dansk Sygeplejeråd.

> Læs mere

Ansatte vil være med til at forny det offentlige

Det skal være slut med kontroltyranni i den offentlige sektor. Sådan lyder det fra fem faglige organisationer, der opfordrer regeringen til at lytte til ledere og medarbejdere.

> Læs mere

Nedslidt arbejdsmiljø kræver hurtig indsats fra regeringen

Regeringen bør tage initiativer til at rette op på en fejlslagen arbejdsmiljøindsats i stedet for at nedsætte en kommission, mener næstformand i Dansk Sygeplejeråd Dorte Steenberg.

> Læs mere syer.jpg

Udokumenterede migranter har ret til behandling

Røde Kors’ klinikker har travlt med at behandle udlændinge uden lovligt ophold i Danmark. Alle – især gravide kvinder og børn – har ret til omsorg, fastslår Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

> Læs mere

Nye overenskomster til privatansatte sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråd har indgået nye overenskomstaftaler for sygeplejersker på privathospitaler, i vikarbureauer og Falck Lægehuse. Lønnen og den særlige opsparing stiger, og sygeplejerskerne får ret til to omsorgsdage og 32 seniorfridage.

> Læs mere