Tema

Aftale om sundhedsreform

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en politisk aftale om en sundhedsreform. Her på temasiden samler vi Dansk Sygeplejeråds holdninger til aftalen, vores otte anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen og andre sundhedspolitiske udspil.

Regeringen er med Dansk Folkeparti blevet enige om en aftale om en reform af det danske sundhedsvæsen. I forbindelse med udformningen af aftalen fremlagde de også udspillet ’Flere hænder og større arbejdsglæde’, der indeholder flere initiativer rettet mod sygeplejersker og indgår i aftalen om en reform. Læs Dansk Sygeplejeråds holdninger til aftalen:

 

Otte anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråd har en stribe anbefalinger til, hvad vi mener bør være de første indsatsområder i sundhedsvæsenet. Overordnet set vil vi hellere tale om faglighed, sammenhæng, tid og flere penge. Vi mener ikke, at tiden er til en stor strukturreform, som vil koste en masse ressourcer uden at løse de grundlæggende problemer - at finansieringen af sundhedsvæsenet ikke følger med de stigende udgifter, og at der er alvorlig mangel på sygeplejersker.

Her kan du se Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til politikerne på otte konkrete områder, og de fakta, som ligger bag anbefalingerne.
 

1. Patienterne har brug for 6.000 flere sygeplejersker i 2025 

Uddannelserne skal øge optaget og mindske frafaldet, flere skal på fuld tid og det skal være attraktivt at blive i faget.

Læs anbefalingen

2. Sygeplejersker skal varetage flere opgaver selvstændigt

Sygeplejersker skal i endnu større omfang bidrage til at løse opgaverne i fremtidens sundhedsvæsen.

Læs anbefalingen

3. Rust det nære sundhedsvæsen til at varetage nye opgaver

En fjerdedel af patienterne med KOL og type 2-diabetes skal fremover behandles lokalt. Det kræver, at kommuner og almen praksis er rustet til at varetage opgaverne.

Læs anbefalingen

4. Sammenhængende og helhedsorienteret sundhedsvæsen

En koordinerende forløbssygeplejerske skal være en ret for patienterne, der skal investeres den rette indsats, og kvalitetsudvikling skal være et fælles ansvar for parterne i komplekse forløb.

Læs anbefalingen

5. Sundhedsvæsenets økonomi og styring

Regeringen planlægger en vækst i den offentlige sektor på 0,4 pct. Alene befolkningsudviklingen kræver en vækst på 1,1 pct. for at sundhedsvæsnet kan følge med.

Læs anbefalingen

6. Der er brug for en ambitiøs vision for psykiatrien

Psykiatrien har for få senge, for få specialuddannede sygeplejersker, og der er behov for en tidlig forebyggende indsats.

Læs anbefalingen

7. Sundhedsvæsenet skal fremme lighed i sundhed

Der skal være socialsygeplejersker i alle regioner, sundhedsplejersken skal på 3-års hjemmebesøg, og der skal uddannes flere sundhedsplejersker. Det vil skabe mere lighed i sundhed.

Læs anbefalingen

8. Sundhedsvæsenets organisering og struktur

Der skal skabes reelle og forpligtende sammenhængende patientforløb mellem praktiserende læge, kommune og sygehuse. Den demokratiske kontrol er vigtig, og sygeplejefaglig ledelse giver gode patientforløb.

Læs anbefalingen

 

Sammenhængsreform

Regeringens sammenhængsreform er bygget op omkring seks reformspor, der handler om afbureaukratisering, digital service, helhedsorienterede indsatser, ledelse og kompetencer, sundhed og unge. Sundhedsreformen er dermed en del af regeringens sammenhængsreform.
Andre parter har også fremlagt sundhedsudspil. Dem kan du læse her.