Hvad er en APN-sygeplejerske?

Her kan du få svar på definitionen på APN og læse om den internationale udbredelse.

Definitionen på en avanceret klinisk sygeplejerske

Den internationale sygeplejerskeorganisations, ICN´s, definition på Advanced Practise Nurses lyder:

  • yder sygepleje på et avanceret niveau
  • har selvstændighed og myndighed til at kunne varetage et større ansvar for patientens pleje og behandling
  • har mulighed for kontinuerlig klinisk udøvelse af den avancerede kliniske kompetence
  • er uddannet ved en anerkendt uddannelsesinstitution på minimum masterniveau, som er formelt reguleret og registreret med titel.

 

International udbredelse

Siden 1960’erne har Advanced Practice Nurses, APN’er, vundet frem og er i dag udbredt i lande som USA, Australien, Canada og England. En række europæiske og nordiske lande er fulgt efter. I Danmark findes der også sygeplejersker, der arbejder på et avanceret klinisk niveau på baggrund af udvidede kompetencer, dog uden at have ansvar, funktionsbeskrivelse og titel som avanceret klinisk sygeplejerske (fx Nurse Practitioner). 

 

OECD-rapporter om Danmark

OECD har i 2016 offentliggjort rapporten ”Primary care review of Denmark”.  I rapporten fremhæves det, at det bør være en vigtig prioritet at udvikle sygeplejerskens rolle i det nære sundhedsvæsen. Sygeplejerskens rolle i Danmark er i modsætning til mange andre lande relativt ikke-udviklet. Det beskrives blandt andet, at danske sygeplejersker ikke har ordinationsret til trods for at klart ønske fra stort set alle kommuner og gode erfaringer i andre lande. Derfor bør det være en prioritet at udvikle sygeplejerskerollen, og her er der væsentlige internationale erfaringer at trække på og potentiale for at styrke det primære sundhedsvæsen.

Læs OECD’s seneste rapport om kommunal sygepleje i Danmark:

Allerede i 2013 fremhævede OECD i "Review of Health Care Quality in Denmark" behovet for en ambitiøs kronikerindsats, som er mere proaktiv, skræddersyet og med større sammenhæng på tværs af sektorer. OECD peger specifikt på: ”Der er et potentiale i forhold til, at nogle sygeplejersker udvikler udvidede kompetencer, fx i forhold til at koordinere pleje og behandling af patienter med multiple kroniske sygdomme, og kliniske lederkompetencer i forhold til definerede sygdomme (fx KOL og diabetes) eller behandling af mindre lidelser”. Det har vist sig, fremhæver OECD: ”at give en effektiv, sikker og omkostningseffektiv pleje og behandling i andre OECD-lande”.

Læs OECD’s rapport:  OECD’s Review of Health Care Quality in Denmark, 2013 

Avancerede kliniske sygeplejersker gør en forskel

Se Dansk Sygeplejeråds video om den forskel, avancerede kliniske sygeplejersker kan gøre for patienter og borgere, og del den med andre, der bekymrer sig om fremtidens sundhedsvæsen.

Video om APN-Sygeplejersker

Fremtidens nære sundhedsvæsen kommer under større pres: flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme, som skal behandles derhjemme. WHO og OECD peger på APN-sygeplejersker med særlige kompetencer og ansvar som vigtig del af løsningen i Danmark. I en række andre lande er APN-sygeplejersker allerede en løsning. Se Dansk Sygeplejeråds video om den forskel, APN-sygeplejersker kan gøre for patienter og borgere og del den med andre, der bekymrer sig om fremtidens sundhedsvæsen.

 

Tilbage til Tema om APN-sygeplejersker >