Litteratur, rapporter og artikler om avanceret klinisk sygepleje

Her kan du finde en oversigt over relevant litteratur, forskning og artikler om avanceret klinisk sygepleje (APN).

Der findes omfattende videnskabelig litteratur om Advanced Practice Nurses (APN). Flere internationale studier påviser, at avancerede kliniske sygeplejersker skaber høj kvalitet og patientsikkerhed. F.eks. viser et eksperimentelt studie, at sygeplejeledet diabetesbehandling fører til færre fejl i ordination og administration af diabetesmedicin.

 

Danmark

OECD rapporter om Danmark og APN

OECD offentliggjorde i 2017 rapporten ”Nurses in advanced roles in primary care” med Linda Aiken som en af forfatterne. Rapport afdækker udviklingen i 37 OECD og EU lande. Mange OECD lande har allerede introduceret avancerede kliniske sygeplejersker i primær sektor for at forbedre adgangen til pleje, kvalitet af pleje og til at reduceres omkostninger.
Rapporten kommer med forslag til tiltag og handlinger der kan understøtte implementering af nye avancerede roller i sygeplejen. Rapporten peger på, at APN sygeplejersker udøver samme eller et forbedret kvalitetsniveau i pleje og behandling samt bidrager til øget patienttilfredshed i opgavefordelingen mellem læger og sygeplejersker. Ligeledes viser flere studier, at APN sygeplejersker bidrager til færre genindlæggelser.

OECD har i 2016 offentliggjort rapporten ”Primary care review of Denmark”.  I rapporten fremhæves det, at det bør være en vigtig prioritet at udvikle sygeplejerskens rolle i det nære sundhedsvæsen. Sygeplejerskens rolle i Danmark er i modsætning til mange andre lande relativt ikke-udviklet. Det beskrives blandt andet, at danske sygeplejersker ikke har ordinationsret til trods for at klart ønske fra stort set alle kommuner og gode erfaringer i andre lande. Derfor bør det være en prioritet at udvikle sygeplejerskerollen, og her er der væsentlige internationale erfaringer at trække på og potentiale for at styrke det primære sundhedsvæsen.

Læs OECD's seneste rapport om kommunal sygepleje i Danmark

Allerede i 2013 fremhævede OECD i "Review of Health Care Quality in Denmark" behovet for en ambitiøs kronikerindsats, som er mere proaktiv, skræddersyet og med større sammenhæng på tværs af sektorer. OECD peger specifikt på: ”Der er et potentiale i forhold til, at nogle sygeplejersker udvikler udvidede kompetencer, fx i forhold til at koordinere pleje og behandling af patienter med multiple kroniske sygdomme, og kliniske lederkompetencer i forhold til definerede sygdomme (fx KOL og diabetes) eller behandling af mindre lidelser”. Det har vist sig, fremhæver OECD: ”at give en effektiv, sikker og omkostningseffektiv pleje og behandling i andre OECD-lande”.

Læs OECD’s rapport fra 2013:

OECD’s Review of Health Care Quality in Denmark, 2013 

Rapport fra Danske Regioner

En rapport fra Danske Regioner peger på, at der er et potentiale for at udvikle den forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende indsats ved at fokusere på sygeplejersker med udvidede kompetencer. Rapporten anbefaler derfor etableringen af et uddannelsesprogram, der kan understøtte dette.
 
Læs rapporten fra Danske Regioner:

Forslag til masteruddannelse i kliniske patientforløb - Danske Regioner

 

Internationale trends

Som supplement til Danske Regioners rapport har Dansk Sygeplejeråd udarbejdet et kort notat, der belyser de internationale trends med og vejen til Advanced Practice Nursing i Danmark.
 
Læs notatet fra Dansk Sygeplejeråd:

Internationale trends og danske erfaringer med sygeplejersker med udvidede kompetencer – Advanced Practice Nursing

 

Internationalt om APN

APN er særligt i bregeb, der er kendt fra udlandet. Her kan de læse mere om et par af de lande, der anvender APN-sygeplejersker.

I Holland og i England har sygeplejersker med specifikke kompetencer i forhold til kronisk sygdom medvirket til at systematisere og udbygge kronikeromsorgen.

 

England

APN-sygeplejersker i England

 

Holland

Hollands Sygeplejeforbund (Dutch Professional Nurse Practitioner Organisation) har beskrevet, hvordan APN fungerer i Holland. I Holland såvel som i en række andre bruges betegnelsen Nurse practitioner. Det er en ud af flere roller, som hører til APN-begrebet.

Læs mere på Dutch Professional Nurse Practitioner Organisations hjemmeside:

APN-sygeplejersker i Holland

 

Den internationale sygeplejerskeorganisation, ICN

ICN har APN-sygeplejersker som mærkesag

 

Litteratur om avanceret praksis

Her finder du litteratur om APN-sygepleje:

 1. ​Atkins, D., Best, D., Briss, P.A., Eccles, M., Falck-Ytter, Y., Flottorp, (2004). Grading quality of evidence and strength of recommendations. British Medical Journal, 328(7454), 1490.
 2. Kleinpell R. Am J Crit Care 2005; Measuring Outcomes of APN Practice14:211-219.
 3. Daly, W.M. & Carnwell, R. (2003a). Nursing roles and levels of practice: a framework for differentiating between elementary, specialist and advanced nursing practice. Journal of clinical Nursing, 12, 158-167.
 4. Glasberg, A-L.,Fagerstöm, L.; Räihä, G., 6 Jungerstam, S. (2009). Erfarenheter av nye yrkesrollern som klinisk ekspertsjukskötare – et kvalitativt studie. Vård I Norden, 29(2),33-37.
 5. Griffith, H (2008). What is Advanced Nursing Practice? I: S.Hinchliff & R.Rogers (rd.), Compentencies for advanced practice, s.1-20.
 6. Brown, SJ (1998). A framework for advanced practice nursing. Journal of professional Nursing, 14, 157-164.
 7. Bryant-Lukosius, D., Dicenso, A., Browne, G. & Pinelli, L. (2004). Advanced practice nursing roles:development, implementation and evaluation. Journal of advanced nursing, 48, 519-529.
 8. Bryant-Lukosius, D., Vohra, J. 6 Dicenso, A. (2009). Resources to facilitate APN outcomes research. I: R.M. Kleinpell (red.) Outcome assessment in advanced practice nursing.2nd ed., s.277-296. New York: Springer Publishing Company.
 9. Better Care: An Analysis of Nursing and Healthcare System Outcomes. CNA/CHSRF series of reports to inform the CNA National Expert Commission June 2012. Canada
 10. OECD (2013). OECD Reviews of Health Care Quality: Denmark 2013 – Raising Standards. OECD Publishing.
 11. Courtenay M, Carey James, Hills M and Roland J. An evaluation of a specialist nurse prescriber on diabetes in-patient service delivery. Practical Diabetes Int 2007).
 12. Steuten L, Vrijhoef B, Van Merode F, Wesseling GJ, et al. (2006). Evaluation of a regional disease management programme for patients with asthma or chronic obstructive pulmonary disease. International Journal for Quality in Health Care 18(6):429-436.
 13. Daly, W.M. & Carnwell, R. (2003b). Advanced Nursing practitioners in primary care settings: an exploration of developing roles. Journal of clinical Nursing, 12, 630-642. 

 

Tilbage til Tema om APN-sygeplejersker >