Uddannelse i avanceret klinisk sygepleje

Hvad indeholder en uddannelse til avanceret klinisk sygeplejerske? Læs om internationale standarder her.

Uddannelsen til avanceret klinisk sygeplejerske (APN)

I Danmark er der en række special-, master- og kandidatuddannelser, som typisk anvendes af sygeplejersker med udvidede kompetencer. Hvis vi i Danmark ønsker en egentlig uddannelse i avanceret klinisk sygepleje (APN-uddannelse), vil det være relevant at udvikle en ny videreuddannelse, der udbydes af universiteterne, og som har en stærk klinisk forankring.

 

En APN-uddannelse i Danmark skal give sygeplejerskerne kompetencer på tværs af patientgrupper eller inden for en specifik patientgruppe. På tværs heraf skal de avancerede kvalifikationer omfatte:

 • Avanceret vurderingskompetence (udvidede opgaver knyttet til helbreds- og sygdomsvurdering)
 • Avancerede kliniske kundskaber (udvidede opgaver knyttet til identificering af sygdom, symptomer, behandlingsbehov, sygepleje, forebyggelse, viden om farmakologi)
 • Avancerede samarbejdskompetencer (udvidede kvalifikationer/evner til at samarbejde med patienter, pårørende, kolleger og andre professionelle)
 • Avancerede klinisk lederskab (kvalifikationer til at varetage selvstændige kliniske ledelsesopgaver i forhold til helbredsvurderinger, diagnosticering, behandling og opfølgning af patienter og i forhold til at lede andre i deres kliniske arbejde)
 • Akademisk kompetence (evne til at drive faglig udvikling og udvikle indsatser i sundhedsvæsenet)

 

Uddannelsen skal samtidig give den avancerede kliniske sygeplejerske:

 • Stærke teoretiske og kliniske kompetencer, der matcher nyeste evidens og retningslinjer inden for den kommunale sygepleje.
 • Organisatoriske kompetencer og viden om sundhedsvæsenets dynamik og udvikling, herunder gensidig forståelse af opgaver og vilkår på tværs af fag- og sektorgrænser.
 • Sundhedspædagogiske kompetencer, herunder kompetencer til at vejlede patienten i anvendelse af fx teknologisk udstyr som led i egenomsorgen samt til at hjælpe patienterne med at øge deres handlekraft og mestringsevne.

 

Uddannelsesprogram for avanceret klinisk sygepleje

The International Nurse Practitioner / Advanced Practice Nursing Network (INP/APNN;ICN 2004) har fastsat standarder for uddannelsesprogrammet:

 • Programmet bør forberede en sygeplejerske på et niveau over grunduddannelsen, samt tilbyde muligheder for at udøve sin viden, erfaring og nødvendige færdigheder for at kunne fungere kompetent i en avanceret rolle
 • Uddannelsen bør varetages af kvalificerede undervisere (ph.d. niveau)
 • Programmet bør akkrediteres af en national myndighed 
 • Programmet skal give mulighed for livslang læring, således at kompetencerne opretholdes.

   

The International Nurse Practitioner / Advanced Practice Nursing Network - hjemmeside

Læs mere om APN-sygeplejersker