Avancerede kliniske sygeplejersker

Her kan du læse mere om APN sygeplejersker; hvad en Advanced Practice Nurse (APN) kan og hvorfor DSR mener, at sygeplejersker med udvidede kompetencer er en væsentlig del af svaret på udfordringerne i sundhedsvæsenet. Du kan læse mere om både avancerede kliniske sygeplejersker i kommunerne og psykiatrien, samt finde information omkring relevant litteratur og se hvor du kan finde mere viden.

APN-sygeplejersker hører hjemme i hele sundhedsvæsenet

Avancerede kliniske sygeplejersker er relevante alle steder i sundhedsvæsenet. Det kan være i kommunernes akutte enheder, hjemmesygeplejen, plejeboliger osv. Det kan være i det regionale sundhedsvæsen inden for fx psykiatri, kroniske sygdomme, medicinske afdelinger, fælles akutmodtagelser m.v. – både på ambulatorier og sengeafsnit. Det kan være også være tværgående enheder fx palliation. Og det kan være i det private sektor, fx almen praksis.

Læs mere om, hvorfor Dansk Sygeplejeråd anbefaler en klinisk videreuddannelse på kandidatniveau inden for den avancerede kliniske sygepleje (APN)

Læs mere om, hvad uddannelsen i avanceret klinisk sygepleje indeholder