Tema

Avancerede kliniske sygeplejersker

Hvad er en Advanced Practice Nurse (APN-sygeplejerske), og hvorfor mener DSR, at sygeplejersker med udvidede kompetencer er en væsentlig del af svaret på udfordringerne i sundhedsvæsenet? Du kan læse mere om avancerede kliniske sygeplejersker og finde relevant viden og links til litteratur.

APN-sygeplejersker hører hjemme i hele sundhedsvæsenet

Avancerede kliniske sygeplejersker er relevante alle steder i sundhedsvæsenet. Det kan være i kommunernes akutte enheder, hjemmesygeplejen, plejeboliger osv. Det kan være i det regionale sundhedsvæsen inden for fx psykiatri, kroniske sygdomme, medicinske afdelinger, fælles akutmodtagelser m.v. – både på ambulatorier og sengeafsnit. Det kan være også være tværgående enheder fx palliation. Og det kan være i den private sektor, fx almen praksis.

Ni kommuner har sammen med Dansk Sygeplejeråd og Aarhus Universitet taget initiativ til APN-uddannelsen på kandidatniveau , der gik i gang i Aarhus og i København i september 2019. Ca. 70 studerende startede på det første hold under den eksisterende kandidatuddannelse i klinisk sygepleje.

En avanceret klinisk sygeplejerske har udvidede kompetencer til selvstændigt at kunne udøve sygepleje.  Inden for et afgrænset område vil en APN kunne vurdere, diagnosticere samt justere eller igangsætte behandling inden for akutte eller kroniske sygdomme.

APN-uddannelsen på Aarhus Universitet