Tema

Avancerede kliniske sygeplejersker

Hvad er en Advanced Practice Nurse (APN-sygeplejerske), og hvorfor mener DSR, at sygeplejersker med udvidede kompetencer er en væsentlig del af svaret på udfordringerne i sundhedsvæsenet? Du kan læse mere om avancerede kliniske sygeplejersker og finde relevant viden og links til litteratur.

APN-sygeplejersker hører hjemme i hele sundhedsvæsenet

Avancerede kliniske sygeplejersker er relevante alle steder i sundhedsvæsenet. Det kan være i kommunernes akutte enheder, hjemmesygeplejen, plejeboliger osv. Det kan være i det regionale sundhedsvæsen inden for fx psykiatri, kroniske sygdomme, medicinske afdelinger, fælles akutmodtagelser m.v. – både på ambulatorier og sengeafsnit. Det kan være også være tværgående enheder fx palliation. Og det kan være i den private sektor, fx almen praksis.

Ni kommuner har sammen med Dansk Sygeplejeråd og Aarhus Universitet taget initiativ til en ny uddannelse på kandidatniveau til avanceret klinisk sygeplejerske, APN. Uddannelsen gik i gang i Aarhus og i København i september 2019, hvor ca. 70 studerende startede på den nye linje under den eksisterende kandidatuddannelse i klinisk sygepleje.

En avanceret klinisk sygeplejerske har udvidede kompetencer til selvstændigt at kunne udøve sygepleje.  Inden for et afgrænset område vil en APN kunne vurdere, diagnosticere samt justere eller igangsætte behandling inden for akutte eller kroniske sygdomme.

APN-uddannelsen på Aarhus Universitet

Ni kommuner samarbejder om APN-uddannelse

 

Informationsmøder om APN-uddannelsen i januar 2020


Styregruppen for APN-projektet (otte kommuner og Aarhus Universitet) inviterer i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd til informationsmøder i hele landet. På mødet kan du blandt andet få svar på, hvordan APN-uddannelsen er skruet sammen, og hvordan den opnår en høj grad af klinisk og praksisnær tilknytning. Du kan også få svar på, hvilke funktioner APN-sygeplejersken forventes at varetage i kommunerne, og hvordan borgerne vil opleve forskellen.

Hvor og hvornår:

Møderne foregår i Dansk Sygeplejeråds kredslokaler.

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig senest to
hverdage før mødedatoen.

Klik her for at dig tilmelde dig.

Program:

Kl. 17.30 - Mulighed for en sandwich
Kl. 18.00 - Velkomst v. kredsformanden for Dansk Sygeplejeråd
Kl 18.10 - Oplæg

  • Hvorfor APN-sygeplejersker i kommunerne? Hvad vil vi opnå på borgernes vegne? Oplæg ved repræsentanter fra de deltagende kommuner.
  • APN – præsentation af indhold, optagelseskrav, ansøgningsfrist, mulighed for at læse på deltid samt udbud i både Aarhus og Emdrup. Oplæg ved undervisere fra uddannelsen
  • Uddybning af APN-rollen i kommunerne. Forventet funktionsbeskrivelse, vilkår, effekt m.v. Oplæg ved repræsentanter fra kommunerne, samt APN-studerende.
  • Udviklingen set fra Dansk Sygeplejeråd – Avanceret sygepleje i hele sundhedsvæsenet og medlemsmuligheder i kredsene. Oplæg ved Dansk Sygeplejeråd

(Oplægsholderne kan variere fra møde til møde)

Kl. 20.00 - Afrunding og tak for i dag