Et fælles grundlag for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Der er behov for et nyt syn på det nære sundhedsvæsen. Når vi taler om udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, er det ikke blot fordi, den nye sygehusstruktur med højt specialiserede sygehuse betyder, at kommunerne og almen praksis skal bidrage med nye eller udbyggede funktioner. Læs introduktionen om "Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum".

Et godt liv

Dansk Sygeplejeråds vision for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen rækker videre: Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal med udgangspunkt i det enkelte menneske give alle forudsætningen for et godt liv.

Vi ser altså det nære og sammenhængende sundhedsvæsen som krumtappen i arbejdet for en sund befolkning. Det skal være den samfundsbærende institution, som med forebyggende indsatser for såvel borgere som patienter kan gøre op med den stigende ulighed i sundhed.

Det skal også være et sundhedsvæsen, der kan tage vare på den syge på en kvalificeret måde og via nærværende og inddragende dialog kan gribe tidligt ind over for problemer med sundhed og trivsel samt hjælpe patienterne med at tage vare på sin egen situation. 

 

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

 

Anbefalingerne

Dette udspil er et bud på, hvordan vi kommer nærmere denne vision. Forslagene er koncentreret omkring sundhedsindsatsen til patienter i den voksne alder, som i en kortere sygdomsperiode eller på grund af kroniske lidelser har behov for tæt kontakt med det nære sundhedsvæsen, samt til ældre patienter, der gør brug af kommunens tilbud om hjemmesygepleje mv. Sundhedsindsatsen for børn og unge er beskrevet i særskilte udspil fra Dansk Sygeplejeråd. 

Vi giver vores anbefalinger til, hvor der er behov for at sætte ind for at udbygge og prioritere det nære sundhedsvæsen. Målet er at skabe sundhed med mennesket i centrum.

Læs anbefalingerne

Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum

Læs mere om "Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum"