DSR's bud på et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum

Dansk Sygeplejeråd har i 2016 udarbejdet 15 anbefalinger for at få et "Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum".

15 anbefalinger under tre temaer

For at få "Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum" har Dansk Sygeplejeråd i 2016 udarbejdet 15 anbefalinger under tre temaer: Mennesket i centrum, Fokus på høj kvalitet og faglighed og Sundhedsvæsenet som innovativ samfundsinstitution.

Læs alle anbefalingerne herunder.

Mennesket i centrum
 • Planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal indeholde en afklaring af, hvilke opgaver der skal løses i henholdsvis kommunen, på sygehuset og i almen praksis. '
  Læs mere
 • Der skal iværksættes en national indsats omkring udviklingen af forløbsansvarlige sygeplejersker, der skal sikre patienterne et sammenhængende forløb på tværs af sektorer.  
  Læs mere
 • Autoriseret sundhedspersonale skal have mulighed for adgang til relevante patientdata på tværs af sektorer.
  Læs mere
 • Der skal udarbejdes fælles modeller for at understøtte sundhedshusene som tværgående sundhedsinstitutioner, der sikrer patienterne en fælles og koordineret indgang til lokale sundhedsindsatser. 
  Læs mere

Læs baggrunden for anbefalingerne 

 

Fokus på høj kvalitet og faglighed
 • Der skal ske et bredt kompetenceløft af sygeplejersker i kommunerne kombineret med udvidede kompetencer inden for den avancerede kliniske sygepleje til en mindre gruppe. 
  Læs mere
 • Muligheden for brug af rammedelegation i kommunerne skal udvides, og der skal skabes klarhed omkring reglerne og ansvar. 
  Læs mere
 • Sygeplejersker, der opfylder nærmere fastlagte kompetence- og uddannelseskrav, skal have adgang til selvstændigt at ordinere og anvende visse typer af medicin. 
  Læs mere
 • Planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal præcisere fundamentet for tværsektoriel ledelse med fokus på forventninger, rammer og kompetencer. 
  Læs mere
 • Den sundhedsfaglige indsats på plejecentrene skal højnes ved at ansætte sygeplejersker på alle plejecentre. 
  Læs mere
 • Der skal i alle kommuner være adgang til specialiserede kompetencer inden for psykiatrien. 
  Læs mere
 • Rehabiliteringsindsatsen i kommunerne skal styrkes i forhold til både sygepleje og øvrige sundhedstilbud. 
  Læs mere

Læs baggrunden for anbefalingerne

Læs mere om sygeplejersker, der arbejder med klinisk avanceret praksis, også kaldet APN-sygeplejersker

 

Sundhedsvæsenet som innovativ samfundsinstitution
 • Bekæmpelse af ulighed i sundhed og et stærkt forebyggelsessigte skal være et bærende tema i planen om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
 • Der skal gennemføres forsøg med nye former for demokratisk indflydelse. 
 • Kommuner – såvel som regioner – skal prioritere kompetenceudvikling, videreuddannelse og lærende miljøer, herunder gode kliniske uddannelsesforløb for studerende på de sundhedsfaglige grunduddannelser. 
 • Der skal oprettes et videncenter for forskning i kommunal sundhed, som har en tilknytning til både universiteter, professionshøjskoler og forskningsmiljøer i regionerne.

Læs baggrunden for anbefalingerne

Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum

Læs mere