Grete Christensens fortæller om "Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum

Grete Christensens, formand for Dansk Sygeplejeråd, fortæller om "Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum".

Kommuner, regioner og almen praksis løser en lang række sundhedsopgaver af meget forskellig karakter. Det drejer sig bl.a. om forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, den generelle og specialiserede behandling samt den palliative indsats. Det kræver stor spændvidde i ressourcer og kompetencer at varetage denne brede opgaveportefølje, hvor hensigten er en kompetent behandling og pleje i borgernes nærmiljø, samtidig med at koordinationen med det specialiserede sygehusvæsen sikres, mens indlæggelse holdes på minimalt niveau. 

Men hvad forstås ved ”det nære sundhedsvæsen”? Hvordan afgrænses det, og hvis noget er nært, hvad er så det fjerne sundhedsvæsen? For Dansk Sygeplejeråd er ”det nære” ikke blot en markør for geografisk afstand eller en skelnen mellem specialiserede og ikkespecialiserede sundhedsopgaver.

Det drejer sig først og fremmest om nærvær og blikket for det hele menneske. Udgangspunktet for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen er, hvordan det kan understøtte det enkelte menneske værdigt, kvalificeret, fleksibelt og inden for trygge rammer uanset alder, social baggrund og postnummer. 

Vi skal have et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, der sætter fokus på, hvad der er vigtigst for det enkelte menneske, og så på den baggrund tilrettelægge en helhedsorienteret indsats. Et sundhedsvæsen, der kort og godt hænger sammen og sætter mennesket i centrum. 

I dette politiske udspil præsenterer Dansk Sygeplejeråd en række bud på, hvordan vores fælles sundhedsvæsen kan udvikle sig derhen.

God læselyst.

Grete Christensen
Formand for Dansk Sygeplejeråd

Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum

Læs mere