Tema

Fagligt forsvarlige normeringer

Den rette normering af sygeplejersker har betydning for patienternes liv og helbred og for sygeplejerskers oplevelse af at arbejde fagligt forsvarligt.

På denne temaside har vi samlet viden om betydningen af fagligt forsvarlige sygeplejerskenormeringer, og du kan finde inspiration, hvis du ønsker at sætte spørgsmålet om normeringer til debat på din egen afdeling. Du kan også finde tal fra Dansk Sygeplejeråds undersøgelser, der f.eks. viser, at tre ud af fire sygeplejersker i regionerne inden for den seneste måned har oplevet at være for få sygeplejersker i forhold til arbejdsopgaverne. Stort set alle vurderer, at underbemandingen har negative konsekvenser for kvaliteten af plejen og behandlingen samt patientsikkerheden.

 

Hvad er fagligt forsvarlige normeringer?

Den internationale sygeplejerskeorganisation, ICN, har i 2018 samlet evidens for sikker sygeplejerskebemanding  ved at studere emnet i international forskning. ICN´s definition på sikker bemanding lyder:   

”Der skal være et passende antal sygeplejersker til stede på alle tidspunkter af døgnet, som kan dække hele det sygeplejefaglige felt med en passende blanding af uddannelse, kvalifikationer og erfaring for at sikre, at patientens behov for sygepleje opfyldes, og at arbejdsmiljøet og arbejdsbetingelserne understøtter personalets mulighed for at yde kvalificeret sygepleje.”

Her kan du læse den danske oversættelse af ICN-dokumentet eller det originale dokument på engelsk. 

 

Inspiration til spørgsmål på arbejdspladsen

En diskussion om normering handler i vid udstrækning om at sikre, at man har den rette arbejdsstyrke - antal medarbejdere og uddannelsesniveau - og organisering til at kunne yde høj kvalitet og faglig forsvarlig sygepleje nu, men også i fremtiden. Få inspiration til, hvordan I kan tale om sikker bemanding på din arbejdsplads med fakta og spørgsmål i dette faktaark.

Links til mere viden

Dansk Sygeplejeråd undersøger løbende medlemmernes arbejdsforhold og udgiver analyser. En undersøgelse viser f.eks., at hver tredje sygeplejerske oplever altid eller ofte ikke at kunne nå sine opgaver, og at arbejdstempoet går ud over kvaliteten.