Flere sygeplejersker nu

Politikerne vil uddanne flere sygeplejersker. Det er et afgørende skridt i den rigtige retning. Men samtidig er der stort behov for at sikre flere sygeplejersker på kortere sigt. DSR og SLS har 19 anbefalinger til at sikre knap 2.400 ekstra sygeplejersker frem mod 2026, hvor de første allerede kan starte næste år.

Et politisk flertal på Christiansborg har indgået en aftale, der vil uddanne godt 1.100 ekstra sygeplejersker i perioden 2023-2026. Det er et vigtigt skridt mod at løse det massive problem med mangel på sygeplejersker. Men det er afgørende, at der bliver gjort mere for at skaffe flere sygeplejersker på kortere sigt. Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) har 19 forslag til, hvordan vi kan sikre knap 2.400 ekstra sygeplejersker frem mod 2026, hvor de første ekstra sygeplejersker allerede vil være i arbejde til næste år.

Hvordan kan det lade sig gøre? Det kan det først og fremmest med en politisk målsætning om, at flere skal gennemføre sygeplejerskeuddannelsen og ved at give en garanti for fuldtidsansættelse til nyuddannede sygeplejersker. Men det kræver, at politikerne løfter kvaliteten på sygeplejerskeuddannelsen, og sikrer de nyuddannede sygeplejersker en bedre start på arbejdslivet.

Vores anbefalinger er inddelt i seks temaer:

 1. Gør flere studiepladser praktisk muligt
  Flere studiepladser kræver også flere praktikpladser af høj kvalitet. Det forudsætter de nødvendige ressourcer og erfarne mentorer og kliniske vejledere på sygehusene og i kommunerne.
 2. Flere skal gennemføre sygeplejerskeuddannelsen
  En politisk målsætning om at øge gennemførelsen på sygeplejerskeuddannelsen fra 75 % til 85 % og tilhørende målrettede indsatser kan øge antallet af nyuddannede sygeplejersker markant og have effekt fra år et. Frem mod 2026 vil dette hovedforslag give godt 2.000 flere sygeplejersker.
 3. Flere ressourcer til sygeplejerskeuddannelsen
  Flere sygeplejersker kræver en uddannelse af høj kvalitet, der kan bidrage til en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Derfor skal besparelserne på sygeplejerskeuddannelsen afskaffes nu.

 4. Styrk kvaliteten af uddannelsens praktiske del
  Næsten halvdelen af sygeplejerskeuddannelsen foregår i praktik. Både praktikken og sammenhængen mellem praktik og teori skal styrkes. Det skal give øget kvalitet samlet set og bidrage til mindre frafald. Læs vores model ”Kvalitetssikring i sygeplejerskeuddannelsen”
 5. En god start for nyuddannede sygeplejersker
  Nyuddannede sygeplejersker skal have en god start på arbejdslivet med et veltilrettelagt introduktionsforløb og arbejdsvilkår, der fremmer arbejde på fuldtid, herunder en etårig garanti for fuldtidsansættelse. Hvis alle nyuddannede sygeplejersker vælger at blive ansat på fuldtid, kan dette forslag frem mod 2026 øge det samlede antal timer med et omfang, der svarer til 380 ekstra sygeplejersker.
 6. Tilbagerekruttering og fastholdelse i sygeplejefaget
  Omkring hver tiende uddannede sygeplejerske arbejder uden for sundhedsvæsenet. En del af disse kan formentlig rekrutteres tilbage til sygeplejerskefaget ved at fokusere på løn, arbejdsmiljø, arbejdsvilkår og kompetenceudvikling. Det vil samtidig styrke fastholdelsen af de eksisterende medarbejdere.

Læs hele udspillet: Flere sygeplejersker nu
 

Figur 1 - udspil - Flere sygeplejersker nu

 

 

 

 

 

 

Opløftning #sygtdilemma logo 2018

Alt for få sygeplejersker har konsekvenser for både medarbejdere i sundhedsvæsenet og patienterne. Derfor fortæller en række sygeplejersker om hverdagens dilemmaer, som de står i, fordi de ikke har nok kollegaer.

Vi har samlet udvalgte historier fra #SygtDilemma og fakta, der viser, at de ikke er alene med deres oplevelser af mangel på sygeplejersker. Læs mere.