Tema

Kompleksitet i sygeplejen

Rapport om kompleksitet i den kommunale sygepleje dokumenterer, hvordan sygeplejersker har svært ved at udføre deres job i et sammenstød mellem socialt udfordrede borgere og en organisering bredt i sundhedsvæsenet, der vanskeliggør opgaveløsninger.

Foto: Michael Daugaard

En rapport udarbejdet af det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, i 2018 viser, at sygeplejerskerne oplever tre former for kompleksitet: Medicinsk, social og organisatorisk kompleksitet.

”Det handler om medicinsk kompleksitet: Borgerne bliver mere syge, de bliver tidligere udskrevet og det genererer kompleksitet. Ved siden af det er der en social kompleksitet: Den betyder, at borgerne ikke kan overskue deres forløb og har svært ved at navigere i sundhedsvæsenet. Så når en hjemmesygeplejerske eller en akutsygeplejerske kommer i hjemmet, så bliver de nemt involveret i de sociale ting,” siger projektchef Sidsel Vinge.Kompleksitet i den kommunale sygepleje

Mens de to første elementer er på borgersiden, foregår den organisatoriske kompleksitet på systemsiden.

”Den del handler om måden, vi planlægger og dokumenterer arbejdet på samt måden, vi samarbejder på. Men graden af overblik og antallet af personer og afdelinger, der er inde over et forløb, betyder også rigtig meget for koordineringen af forløbet. Og det kan skabe problemer i et sundhedsvæsen, der vokser og bliver mere forgrenet. Det kan være svært for den enkelte – både borger og sygeplejerske – at navigere i, og det genererer en masse kompleksitet,” siger Sidsel Vinge.

Ifølge rapporten kræves der nye kompetencer for at handle i kompleksiteten i sygeplejen – og det er nødvendigt at agere for at komme nærmere en løsning på udfordringerne.

Interview med Sidsel Vinge

Om hvorfor det er vigtigt at undersøge kompleksiteten i den kommunale sygepleje.