Let presset på sundhedsvæsenet

Der er brug for et løft af sundhedsvæsenet. Og det kræver, at der tilføres flere midler. Den demografiske udvikling kalder på flere sygeplejersker og tid til kvalitet. Dansk Sygeplejeråd anbefaler et styrket økonomisk fokus på både sundhedsvæsenet og sygeplejerskeuddannelsen.

Foto: Søren Svendsen

Demografisk udvikling 2019 Flere ældre, flere børn. For få medarbejdere. Sundhedsvæsenet er under pres og mens kurverne for patientbehandlinger stikker til vejrs er kurven for tilførsel af midler og personale langt fladere. Ifølge Danske Regioner er antallet af patienter i somatikken steget med 13 procent, i psykiatrien med 40 procent, mens det antallet af sundhedsfagligt personale blot er steget med 3,5 procent de seneste 10 år. Det kan medarbejderne mærke. Og det går ud over patienterne. Samtidig lægger den demografiske udvikling også pres på den kommunale sygepleje.

Og der er andre faktorer end den demografiske udvikling, der spiller ind. Eksempelvis skal det tages med i regnestykket, at udgifterne til sygehusmedicin er steget med 67 procent siden 2009, mens udviklingen af nye behandlingsmuligheder og teknologier vil få udgifterne til sundhedsvæsenet til at stige.

Vi mener, at det er nødvendigt at følge op med øget finansiering af sundhedsvæsnet, hvis der skal være tid til kvalitet og ordentlige vilkår for sygeplejerskerne. Der er åbenlyst behov for flere penge til sundhed. Læs vores fælles udspil: Sundhedsvæsen under pres 

Ikke mindst fordi der er brug for flere sygeplejersker. Hvis ikke vi gør noget nu, vil vi mangle 6000 sygeplejersker i 2025.

Derfor er det glædeligt, at der er afsat 300 mio. kroner til flere sygeplejersker i 2020 og 600 mio. kr. i 2021 og frem og ekstra penge til at løfte psykiatrien. Derudover giver økonomiaftalerne for kommuner og regioner også håb for fremtiden. Vi er ikke i mål, men det er skridt i den rigtige retning. 

Uddan flere og invester i uddannelsen

Hvis vi skal have flere sygeplejersker, og dermed et bedre sundhedsvæsen, skal optaget på sygeplejerskeuddannelserne på professionshøjskolerne op og frafaldet ned. Det er positivt, at regeringen med finansloven afskaffer de årlige 2%-besparelser.  Men der er også brug for investeringer i uddannelsen, hvis de nuværende udfordringer skal løses. Derfor er det et godt skridt på vejen, at regeringen har afsat en særpulje på 44 mio. til sygeplejerskeuddannelsen.
Læs vores konkrete løsninger i udspillet "Flere sygeplejersker NU".”