Let presset på sundhedsvæsenet

Der er brug for et løft af sundhedsvæsenet. Og det kræver, at der tilføres flere midler til sundhedsvæsenet. Den demografiske udvikling kalder på flere sygeplejersker og tid til kvalitet. Dansk Sygeplejeråd anbefaler et styrket økonomisk fokus på både sundhedsvæsenet og sygeplejerskeuddannnelsen.

Foto: Søren Svendsen

Demografisk udvikling 2019 Flere ældre, flere børn. For få medarbejdere. Sundhedsvæsenet er under pres og mens kurverne for patientbehandlinger stikker til vejrs er kurven for tilførsel af midler og personale langt fladere. Ifølge Danske Regioner er antallet af patienter i somatikken steget med 13 procent, i psykiatrien med 40 procent, mens det antallet af sundhedsfagligt personale blot er steget med 3,5 procent de seneste 10 år. Det kan medarbejderne mærke. Og det går ud over patienterne. Samtidig lægger den demografiske udvikling også pres på den kommunale sygepleje.

Og der er andre faktorer end den demografiske udvikling, der spiller ind. Eksempelvis skal det tages med i regnestykket, at udgifterne til sygehusmedicin er steget med 67 procent siden 2009, mens udviklingen af nye behandlingsmuligheder og teknologier vil få udgifterne til sundhedsvæsenet til at stige.

Vi mener, at det er nødvendigt at følge op med øget finansiering af sundhedsvæset, hvis der skal være tid til kvalitet og ordentlige vilkår for sygeplejerskerne. Der er åbenlyst behov for flere penge til sundhed. Læs vores fælles udspil: Sundhedsvæsen under pres 

Ikke mindst fordi der er brug for flere sygeplejersker. Hvis ikke vi gør noget nu, vil vi mangle 6000 sygeplejersker i 2025.

Og det koster flere penge at få flere sygeplejersker. Både at ansætte og at uddanne dem. 

Uddan flere og invester i uddannelsen

På professionshøjskolerne har omprioriteringsbidraget betydet besparelser på næsten 100 millioner. Der er mindre tid til den enkelte studerende - både på skole og i praktik. Feedbacken bliver mindre og forelæsningssalene bliver større. 

Hvis vi skal have flere sygeplejersker, og dermed et bedre sundhedsvæsen, skal optaget op og frafaldet ned. Det er et vigtigt skridt på vejen, at regeringen i sit finanslovsforslag lægger op til at omprioriteringsbidraget skal sløjfes. Det bør alle partier i Folketinget kunne støtte op om. Men der er også brug for investeringer i uddannelsen, hvis de nuværende udfordringer skal løses. 

Læs vores konkrete løsninger i udspillet "Flere sygeplejersker NU".”