Bliv en del af DSR’s medlemsdrevne ligelønsgruppe

Kampen for ligeløn fortsætter i 2022 – og vi har brug for dit engagement. DSR inviterer interesserede medlemmer med til opstarte en medlemsdrevet ligelønsgruppe, der skal hjælpe med at holde presset på politikere og arbejdsgivere.

Dansk Sygeplejeråd arbejder på mange niveauer for at holde presset på politikerne på Christiansborg og minde danskerne om vigtigheden af den fortsatte kamp for ligeløn til kvindedominerede fag.

Skal vi lykkes, har vi brug for, at endnu flere engagerer sig i arbejdet.  

Derfor har vi oprettet en landsdækkende ligelønsgruppe for og af engagerede medlemmer og tillidsvalgte, der ønsker at bidrage aktivt i arbejdet med kampen for ligeløn. For jo flere, der tager del i arbejdet – jo større opmærksomhed kan vi skabe – og jo stærkere står sygeplejerskerne samlet i mødet med politikerne.

DSR’s medlemsdrevne ligelønsgruppe har frihed til selv at udvikle, fastlægge og gennemføre de aktiviteter, deltagerne ønsker. Hovedbestyrelsen har vedtaget nogle helt overordnede rammer for ligelønsgruppen. Dem kan du se nederst her på siden.

Gruppen har været i gang med at konkretisere sit arbejde siden marts og fortsætter frem til maj. Når rammerne er endelig lagt fast, går opstarten af ligelønsgruppen for alvor i gang i juni.

Sådan deltager du i DSR’s ligelønsgruppe

DSR’s ligelønsgruppe afholder et stort, virtuel kick off-møde 30. august for alle interesserede medlemmer.

Læs mere om og tilmeld dig kick off-mødet

Har du allerede nu lyst til at være med i Ligelønsgruppens arbejde, kan du tilmelde dig DSR’s Ligelønsgruppe på Facebook. Når du har oplyst dit medlemsnummer, kan du komme med og få løbende info om møder og aktiviteter, der primært afholdes virtuelt.

Rammer for DSR’s ligelønsgruppe

Vedtaget på hovedbestyrelsesmødet, 3. marts 2022:

  • Ligelønsgruppen skal være en landsdækkende gruppe af engagerede medlemmer og tillidsvalgte, der ulønnet og som frivillige ønsker at påtage sig et lederskab i arbejdet med at skabe aktiviteter, der mobiliserer og organiserer endnu flere sygeplejersker i kampen for ligeløn til kvindedominerede fag.
  • Alle medlemmer af DSR, der ønsker at arbejde inden for denne retning og ramme, kan være en del af ligelønsgruppen. Tillidsvalgte og politisk valgte kan deltage på lige fod og vilkår med alle øvrige deltagere.
  • Arbejdet i gruppen er frivilligt. Der udbetales ikke tabt arbejdsfortjeneste, og der ydes ikke transportgodtgørelse i forbindelse med gruppens aktiviteter. 
  • Gruppen etableres og opbygges i foråret 2022 og kulminerer i første omgang med aktiviteter i efteråret 2022 med mål om i samspil med DSR’s kampagne at engagere endnu flere danskere i kampen for ligeløn til kvindedominerede fag.
  • Ligelønsgruppens kontaktperson i DSR’s politiske ledelse er næstforkvinde Dorthe Boe Danbjørg. Ligelønsgruppen understøttes i etableringsfasen af næstformanden og DSR’s organisationsafdeling.
  • DSR-c afholder udgifter til aktiviteter i forbindelse med udviklingsarbejdet og etableringen af ligelønsgruppen. Herefter tages der stilling til videre økonomisk understøttelse.
  • Den overordnede ramme og retning for ligelønsgruppen fastsættes af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse, der opretter gruppen og også kan nedlægge den. Ligelønsgruppens aktiviteter skal være inden for rammerne af de arbejdsretlige regler om bl.a. fredspligt.
  • Inden for ramme og retning fastlægger og gennemfører ligelønsgruppen selv deres konkrete indsatser og aktiviteter.