Ligeløn. Lige nu.

Der er 13,1 procent forskel på den løn, som mænd og kvinder tjener helt generelt i Danmark på tværs af alle job og sektorer ifølge Danmarks Statistik.

Løngabet

Hvert år laver Danmarks Statistik tal for, hvordan det ser ud med ligeløn i Danmark mellem mænd og kvinder helt generelt på tværs af faggrupper og sektorer. Den nyeste statistik viser, at mænd i gennemsnit tjener 13,1 procent mere end kvinder.

Hvorfor er der uligeløn?

Fordi arbejdsmarkedet er kønsopdelt. Kvinder er typisk offentligt ansatte og arbejder med omsorg, mens mænd typisk er ansat privat og arbejder med teknik. Ligelønskommissionen fandt i 2010, at de tekniske fag aflønnes højere end omsorgsrelaterede fag. Tendensen er tydeligst blandt faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse, her var forskellen mellem mænds og kvinders løn i 2017 på 19,2 procent. Vel at mærke uden at tælle lederne med.

Fakta om ligeløn helt kort.pdf

Der er brug for politisk løsning

Tre ud af fire danskere mener, at politikerne skal prioritere at finde en løsning på lønforskellen mellem kvinde- og mandsdominerede fag. 29 procent svarer i meget høj grad, 27 procent i høj grad og 21 procent i nogen grad. Undersøgelsen er lavet af Epinion for Ligelønsalliancen. 

Danskernes holdning til ligeløn

Milepæle i lønkampen

Lønkommissionen i 2010 var resultatet af sygeplejerskernes arbejdskamp for bedre løn i 2008. Men skævhederne begyndte inden da. Der er tre vigtige begivenheder i Dansk Sygeplejeråds kamp for løn, der stemmer overens med  sygeplejerskers ansvar og uddannelse. 

Læs mere om sygeplejerskers løn

Dansk Sygeplejeråd er i regi af Sundhedskartellet med i Ligelønsalliancen (Sundhedskartellet, BUPL og Socialpædagogerne), der arbejder på at sætte ligeløn på den politiske dagsorden og skabe debat om uligeløn. Et eksempel er denne film på sociale medier.