2020-samarbejdet skal skabe ligeløn

Løngabet mellem kvinder og mænd skal udjævnes. Ligeløn er målet for et samarbejde mellem Sundhedskartellet, BUPL, SL og Socialrådgiverne, der hedder 2020-samarbejdet.

2020-samarbejdet og tænketanken Cevea
 

Kort fortalt

2020-samarbejdet er et ligelønssamarbejde mellem Sundhedskartellet, BUPL, SL og Socialrådgiverne, som alle repræsenterer fag med mange kvinder, der har en mellemlang videregående uddannelse og især er beskæftiget i den offentlige sektor. Samarbejdet blev startet i kølvandet på Lønkommissionen efter den langstrakte lønkonflikt i 2008.


Mål at udjævne løngabet

Samarbejdets overordnede mål er at udjævne løngabet mellem kvinder og mænd. Som et delmål arbejder vi for, at Ligelønsloven revideres, så det bliver lettere at sammenligne arbejde af samme værdi.


Politisk fokus gennem dokumentation

2020-samarbejdet arbejder for at skabe politisk opmærksomhed om manglende ligeløn og ligestilling. Det gør vi bl.a. gennem lobbyarbejde på Christiansborg, møder med ordførerne fra de forskellige partier og ved at fastholde og initiere en offentlig debat om ligeløn og ligestilling.

Til møderne på Christiansborg og i den offentlige debat er der brug for dokumentation, derfor bad 2020-samarbejdet Tænketanken Cevea om at udarbejde en rapport om det kønsopdelte arbejdsmarked. Der er relativt få aktører i Danmark, der løbende søger at rejse debatten om mænds og kvinders stilling på arbejdsmarkedet, og uden debat forsvinder fokus fra den politiske dagsorden på Christiansborg.

Samtidig havde samarbejdet med Cevea det formål, at vi sammen med en anden aktør end den eksklusive skare af ligestillingsforskere, ønskede at dagsordenssætte en anden tilgang til ligestilling. Rapporten indledes derfor med referencer til Det Økonomiske Råds beregninger af den økonomiske gevinst ved øget ligestilling, og tidligere økonomiske vismand Nina Smiths refleksioner over samme emne.
 

Konklusionerne i Cevea’s rapport er bl.a.:

  • Hvis kvinder havde samme adfærd som mænd på arbejdsmarkedet, ville det forbedre samfundsøkonomien. Kvinder ville i givet fald arbejde fuldtid (betale mere i skat) og i mindre grad benytte sig af sociale ydelser.
  • Løngabet mellem mænd og kvinder generelt på arbejdsmarkedet er på 16 procent og har været faldende de senere år.
  • Kvinder har mere uddannelse end mænd men får på alle uddannelsesniveauer lavere løn.
  • På arbejdsmarkedet arbejder kvinder i højere grad end mænd på deltid, mens kvinderne til gengæld arbejder 1 time mere om dagen ulønnet med husholdningen, børn mv.
  • Kvinderne tager 90 pct. af barselsorloven og mændene 10 pct.
  • Kvinder har et lidt større sygefravær end mænd. En stor del af sygefraværet skyldes de stillinger og den sektor, som kvinder arbejder i. Statistikken kan ikke bruges til at sige noget om, hvad der yderligere ligger bag tallene, men en tese kunne være, at kvinder i højere grad end mænd melder sig syge for at passe et sygt barn. Mange lønmodtagere har kun adgang til at afholde barnets første sygedag.

Læs Ceveas rapport om det kønsopdelte arbejdsmarked hér. 

Læs mere om ligeløn og ligestilling