DSR's ligestillingspolitik

Ligestilling mellem mænd og kvinder betyder, at de har lige pligter, rettigheder og muligheder inden for alle områder af livet.

DSR's ligestillingspolitik

Dansk Sygeplejeråds kongres vedtog i 2014 en ligestillingspolitik, der sammenfatter Dansk Sygeplejeråds målsætninger for:

Ligeløn

  • At udjævne løngabet mellem kvinder og mænd gennem et opgør med den historisk betingede uligeløn. Det betyder bl.a., at den danske lovgivning skal ændres, så den indeholder præcise retningslinjer, der gør det klart, at arbejder en mand og en kvinde i forskellige fag, der har den samme værdi, for den samme arbejdsgiver, skal de to have lige løn.
  • At Ligelønsloven ændres, så det klart fremgår, hvordan man sammenligner forskellige typer jobs, som antages at have samme værdi. Lovgivningen skal både kunne bruges til at håndhæve ligeløn og forebygge uligeløn.

Det kønsopdelte arbejdsmarked

  • At modvirke kønsstereotype uddannelses- og erhvervsvalg.
  • At gøre sygeplejen mere attraktiv for mænd.

Kvinder og mænd i sygeplejen

  • At profilere sygeplejerskeuddannelsen og sygeplejefaget som lige attraktive for mænd og kvinder.

Kvinder i ledelse

  • At der etableres flere og – for kvinder – attraktive lederstillinger både på det private og det offentlige arbejdsmarked, som kan betyde, at lederandelen blandt sygeplejersker stiger.

Flere barselsrettigheder til fædre

  • Forældre skal have lige muligheder ved fordeling af bar­sel.
     

> Læs hele Dansk Sygeplejeråds Ligestillingspolitik