Tjenestemandskommissionen

Sygeplejerskernes løn blev berammet af et lønsystem i 1969, som vægtede manden som forsørger.

Tjenestemandskommissionen i 1969

En milepæl i den lange kamp for bedre løn til sygeplejerskerne var Tjenestemandskommissionen, der fik til opgave at indplacere alle offentligt ansatte på en ny lønskala.

Tjenestemandskommissionen blev nedsat i 1965 og afgav betænkning i 1969 om indretningen af det offentlige lønsystem. Dansk Sygeplejeråds nytiltrådte formand Kirsten Stallknecht forsøgte flere gange at få politikere og Folketinget til grundigt at undersøge og ændre sygeplejerskerne løn, når man nu var i gang med at lave lønsystemet om, men uden resultat. Sygeplejerskernes lønninger blev ikke ændret, og forskellen til f.eks. folkeskolelærere og politibetjente var uforandret efter 1969.

Udvalgte faggruppers lønindplacering efter Tjenestemandskommissionen 

I tabellen er resultatet af kommissionens arbejde gengivet for en række faggruppers årsløn i 1969.

Faggruppe Lønramme Kr. pr. år på 1. løntrin
Sygeplejerske 15 26.288
Politibetjent, 2. grad 16 27.011
Økonoma 17 27.754
Politibetjent, 1. grad 21 30.935
Folkeskolelærer 21 30.935

Der skal tages et forbehold over for forskelligt indhold og længde af uddannelserne, som de forskellige grupper havde, og som ikke for alles vedkommende modsvarer de aktuelle.

> Hent Professor Henning Jørgensens analyse: Forhandlingssystemet i det offentlige og ligelønnen

Mere om lønkampen