Lønkommissionen (2010)

Efter strejken i 2008 skulle Lønkommissionen kulegrave de offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår. Den viste bl.a., at gruppen med en mellemlang videregående uddannelse, som sygeplejerskerne tilhører, har et dårligt afkast af deres uddannelse.

Lønkommissionen (2010)

Lønkommissionen blev sat til at kulegrave løn og arbejdsvilkår for de offentligt ansatte i forlængelse af strejken i 2008. Redegørelsen fra kommissionen viste bl.a., at gruppen med en mellemlang videregående uddannelse, som sygeplejerskerne tilhører, har et dårligt afkast af deres uddannelse. Især pædagoger og sygeplejersker – de store kvindedominerede fag – lå lønmæssigt lavt i sammenligningerne med andre grupper.

Lønkommissionens arbejde viste, at lønskævhederne var mest markante i forhold til grupper med en mellemlang videregående uddannelse (MVU). Dem der tager en mellemlang videregående uddannelse (professionsbacheloruddannelse), der kvalificerer til arbejdsopgaver i den offentlige sektor inden for sundhed, omsorg m.v., har et klart mindre lønmæssigt afkast af denne uddannelse, end alle andre. Dette gælder f.eks. for pædagoger, ergoterapeuter, socialpædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere m.fl.
 

Figur: Offentligt ansatte grupper sorteret efter fortjeneste og uddannelse

Ligelønkommission: Offentligt ansatte grupper sorteret efter fortjeneste og uddannelse

Forklaring: 1) K=kommuner, R=regioner, S=staten. 2) UFL=ufaglært, EUD=erhvervsudd., KVU=kort videregående udd., MVU=mellemlang videregående udd., LVU=lang videregående udd.

Kilde: Lønkommissionens tal på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

 

Lønner uddannelse sig?

På det danske arbejdsmarked er der en generelt etableret norm om, at jo mere uddannelse man har, jo højere løn får man. Den grundlæggende tanke er, at det skal kunne betale sig at tage en uddannelse. Figur 1 viser imidlertid, at grupper med en mellemlang videregående uddannelse lønmæssigt ligger under en lang række grupper med en kortere uddannelse. Der sker et ”dyk” i lønnen for grupper med en mellemlang videregående uddannelser med pædagoger i bunden af dykket.
 

Mænd i førertrøjen

Lønkommissionens analyse viste også, at mandedominerede grupper inden for gruppen af MVU'er lønmæssigt ligger øverst. Mandedominerede grupper har et langt større afkast af uddannelse, end de kvindedominerede grupper med en MVU. Det er især bygningskonstruktører og diplomingeniører, der har det bedste afkast af uddannelsen.

Da DSR pressede på for nedsættelse af en kommission, var det især inspireret af Norge, hvor en Likelønskommission i 2007 havde gennemført et stort arbejde med at beskrive ulighederne og på baggrund af denne kortlægning anbefalede, at der blev afsat en særlig pulje til at udligne lønforskelle.

Læs mere om ligeløn og lønkommissionen