Vi kender alle en...

Der er behov for et løft af psykiatrien, skriver formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, i et forord til psykiatriudspillet.

Der er brug for en ambitiøs vision for psykiatrien

Vi mangler en ambitiøs vision for psykiatrien i Danmark – en vision, der løfter den samlede psykiatri til et niveau på højde med fysiske sygdomme. Psykiatrien har længe lidt under lappeløsninger, manglende sammenhæng i indsatserne og manglende politisk opmærksomhed – det kan vi ikke være tjent med. Der er brug for en ny vision. En målrettet og helhedsorienteret plan og økonomiske bevillinger til et løft af hele psykiatrien.

Det er Dansk Sygeplejeråds vision, at vi som samfund anerkender vigtigheden af en velfungerende psykiatri og derfor satser massivt på at løfte psykiatrien til fordel for patienter, pårørende og samfundet som helhed. Der skal være tilbud funderet på faglig viden, sammenhæng i indsatserne og tid til kvalitet. Samtidig skal det være socialt accepteret – på lige fod med somatiske patientgrupper – at have en psykisk lidelse. Mennesker med psykiske sygdomme skal opleve, at de kan tale åbent om deres sygdom. Måden, vi taler om og møder mennesker med psykisk sygdom på, skal være ligeværdig og respektfuld.

Vi kender alle en … et familiemedlem, en nabo eller en bekendt, der har en psykisk lidelse. Psykisk sygdom omhandler os alle – ligesom somatiske sygdomme gør. Det er Dansk Sygeplejeråds mål, at vi med et løft af psykiatrien en gang for alle får slået fast, at mennesker med en psykisk sygdom igen kan blive raske – eller lære at leve med deres sygdom – hvis de får den rette behandling. At vi som samfund skal fremme mental sundhed og tidlig opsporing af psykisk sygdom, og at en investering i psykiatrien både er menneskeligt rigtig og vil tjene sig ind på sigt.  

En styrket indsats i psykiatrien skal samtidig være med til at skabe attraktive arbejdspladser for de mere end 4.000 sygeplejersker, der arbejder i psykiatrien. Ved at give bedre rammer for fagligheden styrkes kvaliteten og muligheden for at se det hele menneske.

I dette udspil beskriver Dansk Sygeplejeråd en række muligheder for, hvordan politikerne på Christiansborg, i regionsrådene og i kommunalbestyrelserne kan styrke psykiatrien. Nogle af anbefalingerne ligger ligefor – andre kræver nye investeringer, politisk mod og prioriteringer.

Lad os sammen sætte gang i en positiv udvikling for mennesker, der rammes af psykisk sygdom, og deres pårørende.

Grete Christensen