Tema

Psykiatriudspil fra DSR

Dansk Sygeplejeråd har i 2018 lanceret psykiatriudspillet 'Vi kender alle en...' med det mål at skabe tålelige forhold for både de indlagte, pårørende, behandlere og plejere på de psykiatriske afsnit i Danmark.

Bekymrende tal for psykiatrien
  • Mens antallet af patienter er vokset med 44 procent siden 2008, er udgifterne pr. patient faldet med 18 procent.
  • 64 procent af sygeplejerskerne på psykiatriske sengeafdelinger har indenfor en måned oplevet, at patienter er blevet udskrevet, før det – efter sygeplejerskernes vurdering – var fagligt forsvarligt.
  • 59 procent af sygeplejerskerne i psykiatrien er uenige eller overvejende uenige i, at de har den tilstrækkelige tid til samtale og samvær med patienterne.
  • 9 ud af 10 sygeplejersker i psykiatrien vurderer, at der er patienter med misbrugsproblemer på deres afdeling/enhed.
  • I dag har cirka 13 procent af sygeplejerskerne i den regionale psykiatri en specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje.
  • Undersøgelser viser, at et barn med ubehandlede adfærdsproblemer koster samfundet 10 gange mere end et barn uden adfærdsproblemer.
  • Næsten hver femte i 10-24-års alderen føler sig ofte stresset. Mens hver fjerde oplever stress mindst ugentligt.
  • 60 procent kommer sig helt eller delvist af svære psykiske vanskeligheder.

Vi kender alle en …

Det er overskriften på Dansk Sygeplejeråds psykiatriudspil, med visionen om at fjerne tabuet omkring psykisk sygdom og skabe bedre forhold for både patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle i psykiatrien.

Der er nemlig stadig en stor berøringsangst omkring psykiatrien, men vi kender alle en, der er ramt af psykisk sygdom. Et familiemedlem, en ven, en nabo eller en bekendt. Og hvorfor skulle vi ikke kunne tale med vedkommende om den psykiske sygdom, som vi taler sammen om vores fysiske sygdomme?

Mennesker med psykiske sygdomme skal opleve, at de kan tale åbent om deres sygdom. Måden, vi taler om og møder mennesker med psykisk sygdom på, skal være ligeværdig og respektfuld.

Så langt er vi dog ikke endnu. Mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende oplever i stadig højere grad psykiatrien som et ressourcefattigt område, hvor personalet skal løbe meget hurtigt, mens patienterne ikke får den behandling og omsorg, der skal gøre dem raske.

Målrettet helhedsplan

Nu er smertegrænsen nået. Der er ikke flere fordele at hente ved stordrift i psykiatrien. I stedet må vi indse, at patienter med psykiske sygdomme bliver dårligt hjulpet, når fokus på det enkelte menneske forsvinder.

FORORD AF GRETE CHRISTENSEN: Vi kender alle en...

Dansk Sygeplejeråd foreslår i psykiatriudspillet ”Vi kender alle en …” at sætte lys på psykiatriens trange kår med en målrettet helhedsplan, så Danmark med politisk vilje og øget økonomisk satsning får en mere velfungerende psykiatrisk behandling og pleje til gavn for hele samfundet.

Antallet af indlagte i psykiatrien er vokset eksplosivt de senere år. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som Dansk Sygeplejeråd har indsamlet, viser, at antallet af personer, som bliver indlagt akut mindst fem gange på et år, er steget fra 824 i 2009 til 1.198 i 2015. Samtidig er antallet af tilfælde, hvor voksne patienter bliver tvangsindlagt inden for den første uge, efter at de er blevet udskrevet, mere end fordoblet i perioden. Således skete det 520 gange i 2015.

Den ambitiøse vision mangler

Forholdene i psykiatrien er så pressede, at knap to ud af tre sygeplejersker har oplevet, at patienter bliver afvist på grund af manglende kapacitet, viser en ny rundspørge fra Dansk Sygeplejeråd.

Vi mangler en ambitiøs vision for psykiatrien i Danmark – en vision, der løfter den samlede psykiatri til et niveau på højde med fysiske sygdomme. I dette udspil beskriver Dansk Sygeplejeråd en række muligheder for, hvordan politikerne på Christiansborg, i regionsrådene og i kommunalbestyrelserne kan styrke psykiatrien. Nogle af anbefalingerne ligger ligefor – andre kræver nye investeringer, politisk mod og prioriteringer.

Lad os sammen sætte gang i en positiv udvikling for mennesker, der rammes af psykisk sygdom, og deres pårørende.

Artikler og nyheder om de psykiatriske sengeafdelinger

Nyheder om psykiatrien

Andre artikler om psykiatri