Selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejersker - kort forklaret

Med sundhedsreformen er det blevet besluttet, at sygeplejersker skal have et selvstændigt virksomhedsområde. Vi forsøger at skitsere, hvorfor det er vigtigt, og hvad det vil betyde for sygeplejersker.

Et selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejerskerne. Det er blevet vedtaget af Folketinget som som en del af sundhedsreformen. Nedenfor giver vi vores bud på, hvad et selvstændigt virksomhedsområde vil betyde for sygeplejersker. 
 

Opgaver som sygeplejersker allerede i dag udfører

Et selvstændigt virksomhedsområde til sygeplejersker vil ifølge aftalen omfatte endnu ikke klart definerede arbejdsopgaver, men der er tale om opgaver, som i stor udstrækning allerede i dag udføres af sygeplejersker på tilladelse (også kaldet ’delegation’) fra en læge, men hvor sygeplejersken har den nødvendige faglighed til selv at tage stilling.

Med et selvstændigt virksomhedsområde kan sygeplejersker fremover iværksætte visse typer opgaver uden forinden at skulle have en delegation fra en læge. Det kan eksempelvis være at tage blodprøver, udføre visse vaccinationer, give væske i drop og sy mindre sår sammen. Her vil sygeplejersken i stedet kunne handle selvstændigt på sine observationer. Det kan have stor betydning for patienten/borgeren, der hurtigere får den rette indsats.

Sygeplejersken vil fortsat skulle have et tæt samarbejde med patientens læge og henvende sig til lægen, hvis han/hun er i tvivl om, hvad der er den rette indsats.

 

Andre autoriserede sundhedspersoner har også et selvstændigt virksomhedsområde

Nogle grupper af autoriserede sundhedspersoner, fx læger og tandlæger, har et selvstændigt virksomhedsområde. Det betyder, at det som udgangspunkt kun er dem, der må udøve bestemte opgaver, fx gennembrud af hud og behandling med receptpligtige lægemidler.

Hvis sygeplejersker får et selvstændigt virksomhedsområde, ændrer det ikke på lægers eller andre faggruppers selvstændige virksomhedsområde.

Tandplejere og jordemødre er eksempler på faggrupper, der allerede har et selvstændigt virksomhedsområde, som giver mulighed for at udføre udvalgte opgaver uden at spørge en tandlæge eller læge om lov.

 

Det vil et selvstændigt virksomhedsområde betyde for dig som sygeplejerske

Sundhedsreformen lægger op til, at alle sygeplejersker fremover skal kunne udføre specifikke opgaver uden først at skulle have en delegation fra en læge. Det er endnu ikke fastsat hvilke opgaver. Det skal en arbejdsgruppe nu kigge på. 

Selvom sygeplejersker nu får et selvstændigt virksomhedsområde, er det stadig ens arbejdsgiver, der beslutter, hvilke opgaver man skal løse i det job, man har. Det ændrer det selvstændige virksomhedsområde ikke på. Behandlingsstedet, som man er ansat på, vil have ansvaret for at udarbejde instrukser for anvendelsen af det selvstændige virksomhedsområde i forhold til netop de patienter, man arbejder med.

DSR mener: Derfor skal sygeplejersker have et selvstændigt virksomhedsområde

Sygeplejersker skal i dag have tilladelse fra en læge til at udføre en række opgaver, som de ellers er uddannet til og har stor erfaring i at udføre. Det giver i nogle tilfælde et unødvendigt tidsforbrug for både sygeplejersker og læger, og det giver øget ventetid og mulig sygdomsforværring for borgerne. Derfor bør autorisationsloven moderniseres, så sygeplejersker kan sætte hurtigt ind i tilfælde af fx dehydrering. Det vil især være en fordel i det nære sundhedsvæsen, men forslaget har positiv indvirkning på hele sundhedsvæsenet.

Læs DSRs 13 sygeplejefaglige anbefalinger til en sundhedsaftale

 

Stadig et tæt samarbejde med lægen – men mindre bureaukratisk

Det vil også fremover være sådan, at sygeplejersken skal kontakte patientens læge, hvis der fx pga. særlige forhold ved patienten er tvivl om, hvilken undersøgelse eller behandling, der er relevant, eller hvis sygeplejersken mangler journaloplysninger for at kunne vurdere patienten.

Der skal således også fremover være et tæt samarbejde om behandlingen mellem sygeplejersken og patientens læge. Begge faggrupper skulle gerne opleve samarbejdet som mindre bureaukratisk, når sygeplejerskerne får et selvstændigt virksomhedsområde.

 

Sygeplejersken vil have ansvaret indenfor det selvstændige virksomhedsområde

Ligesom det gælder al anden behandling, vil sygeplejersker også indenfor et selvstændigt virksomhedsområde have ansvaret for de vurderinger og den behandling, de udfører.  

Det vil fortsat være lægerne, der som udgangspunkt vil have det overordnede behandlingsansvar og dermed lægge de overordnede behandlingsplaner for patienterne.

 

Sammenhæng mellem løn og et selvstændigt virksomhedsområde

Det selvstændige virksomhedsområde til sygeplejersker er et udtryk for, at lovgivningen tilpasses den naturlige udvikling af sygeplejerskefaget. Det indgår ikke i den politiske aftale, at der følger mere løn med indførelsen af et selvstændigt virksomhedsområde. Det er helt naturligt, da regeringen ikke er forhandlingspart vedrørende løn.

Vi vil dog – som i alle andre situationer, hvor faget eller opgaverne udvikler sig – kunne indlede lokale drøftelser om løn og vilkår.

Se også om selvstændigt virksomhedsområde