Tema

Sygeplejersker hjælper demente til et værdigt liv

Stadigt flere danskere får diagnosen demens, og sygdommen trækker voldsomt på ressourcerne i den danske pleje- og ældresektor de kommende år. Men den enkelte ramte kan faktisk få et trygt og godt liv med demens.

Foto: Demensalliancen

Antallet af demente eksploderer

90.000 danskere lider af demens. Og flere end 400.000 danskere oplever demens som pårørende.

Det forventes, at sygdomstallet vil eksplodere, og om 25 år vil 165.000 lide af den dødelige sygdom. Alene de seneste 10 år er antallet af danskere, der dør af demenssygdomme, fordoblet.

DSR mener: Politisk plan kan sikre bedre forhold for demente

Sygdommen er en ulykke for de familier, den rammer. Men demens bliver samtidig også en stadigt større belastning for en i forvejen presset sundhedssektor.

demenskatalog

Et værdigt liv med demens

Sygeplejersker gør allerede en forskel for mennesker med demens.

Men der er brug for en national indsats de kommende år, så forholdene og livskvaliteten for demente bliver forbedret i Danmark.

Læs DSR's forslagskatalog: Et værdigt liv med demens

 

Demensalliancen

For at dæmme op for følgerne af det stigende antal demens-ramte, er Dansk Sygeplejeråd gået med i en alliance dannet mellem organisationer, der har berøring med og viden om sygdommen. Demensalliancen er et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen.

Læs også Sygeplejersker kan afhjælpe demens-tabu

Målet med demensalliancen er at samle kræfter og ressourcer i en fælles indsats for at skabe et demensvenligt Danmark, hvor ingen er alene med demens.

Besøg demensrummet på www.demensalliancen.dk

Seneste artikler fra Dansk Sygeplejeråd om demens

Nyheder om demens

Flere nyheder

Faglige demens-artikler

Flere nyheder