Tid Til Kvalitet

- Fire forslag til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen.

Hvad der skal til for at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen nu og i fremtiden?

Man forventer, at presset på sundhedsvæsenet fortsat vil stige, mere end der vil blive tilført midler. Det betyder fortsat stigning i spændet mellem opgaver og ressourcer. Hvis det ikke skal gå ud over kvaliteten og patientsikkerheden, er der brug for nytænkning. Dette er Dansk Sygeplejeråds bud på et bæredygtigt sundhedsvæsen nu og i fremtiden.

Læs mere om sundhedsvæsenets udfordringer

 

tidtilkvalitet_punkt1_233x233

1. Kvalitetstid - tid til nærvær, tryghed og inddragelse af patienten

Patienter og pårørende skal have mere tid sammen med de sundhedsprofessionelle, så de oplever større tryghed og mindre hektiske forløb. Det giver kvalitet i plejen og behandlingen og mere tilfredse patienter og pårørende.

Mere om kvalitetstid.

 

tidtilkvalitet_punkt2_233x233

2. Målrettet og ambitiøs indsats mod kronisk sygdom

Sundhedsvæsnet skal være gearet til de nye patientgrupper – ikke mindst patienter med flere kroniske sygdomme, der tegner sig for omkring 50 pct. af de ressourcer, der bliver brugt i det regionale sundhedsvæsen.

Mere om indsats mod kronisk sygdom.

 

tidtilkvalitet_punkt3_233x233

3. Én patient - ét samarbejdende sundhedsvæsen

Sundhedsvæsnets mange aktører skal være bedre til at samarbejde, så de mange ældre, medicinske patienter oplever sammenhængende og trygge forløb både under indlæggelse på sygehuset, og når de plejes og behandles i eller tæt på eget hjem.

Mere om ét samarbejdende sundhedsvæsen.

 

tidtilkvalitet_punkt4_233x233

4. Sundhed er mere end det, der sker i sundhedsvæsenet

Flere børn og unge skal vokse op med muligheden for et sundt voksenliv gennem en forstærket og bedre koordineret forebyggende indsats.

Mere om en forebyggende indsats.

Video om Tid Til Kvalitet

Tid Til Kvalitet - DSR kampagnefilm

Landets sygeplejersker løber stærkere end nogensinde - så stærkt, at det går ud over patienternes sikkerhed og tryghed. Er du en af de travle sygeplejersker, eller har du været klemt i tidspresset som patient eller pårørende? Så del videoen og upload din historie i ord og billeder - med hashtag #‎TidTilKvalitet. Lad os sammen vise, at det er #TidTilKvalitet