1. Kvalitetstid

– Tid til nærvær, tryghed og inddragelse af patienten

 

Hvad er problemet?

Forudsætningen for et specialiseret sundhedsvæsen med korte og effektive behandlingsforløb er, at patienten og de pårørende har mere og bedre tid sammen med de sundhedsprofessionelle i det korte tidsrum, hvor patienterne er til stede på sygehuset.

I en undersøgelse fra september 2014 svarer 25 pct. af patienterne, at de ikke fik talt med personalet om alle de spørgsmål og bekymringer, som de havde. Ud af den gruppe pegede 65 pct.  på, at årsagen til, at de ikke fik spurgt, var travlhed hos personalet . I en undersøgelse fra marts 2015 svarer halvdelen af de regionaltansatte sygeplejersker, at de er helt eller delvist enige i, ”at min arbejdsdag er så travl, at det går udover patienternes sikkerhed ”.

Den patientnære tid er blevet voldsomt beskåret som en følge af effektiviseringerne i sundhedsvæsnet. Det er et problem. Skal vi i Danmark fortsætte kvalitetsudviklingen af sundhedsvæsnet, skal vi investere i mere og bedre tid til den enkelte patient. Det vil tjene sig hjem på sigt.

DSR foreslår:

Sygehusene får en håndsrækning til at sikre mere kvalitetstid

Håndsrækningen skal bestå af midler, der kan understøtte en udvikling med fokus på kvalitet og patientsikkerhed, som er godt i gang på mange afdelinger, og midler til de hårdest belastede afdelinger, som skal have ekstra støtte for at kunne løfte kvaliteten.

For at få del i midlerne skal afdelingerne demonstrere deres fokus på kvalitet og patientsikkerhed f.eks. gennem forbedringer i patienttilfredsheden, reduktion i HSMR og reduktion i antallet af genindlæggelser.

Der er fokus på udvikling af kvaliteten, så midlerne kan både gives til afdelinger, der løfter sig fra en lav kvalitet til at gøre det lidt bedre, og de afdelinger, der er frontløbere i kvalitetsudviklingen, og som derved rykker den samlede ambition for kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen.

Her kan man bl.a. inddrage erfaringer fra arbejdet med Sikkert Patientflow . Det er afgørende, at der også er et godt arbejdsmiljø på afdelingerne, og at det styrkede fokus på kvalitet ikke går udover effektiviteten (ventelisterne). Samtidig skal særligt belastede afdelinger have en ekstra håndsrækning til at styrke den patientnære kvalitetstid, f.eks. gennem ansættelse af ekstra sundhedspersonale, indkøb af udstyr, der kan frigøre tid, opgradering af it-ressourcer etc.

Forslaget forudsætter, at der udvikles et redskab med relevante indikatorer, så de særligt belastede afdelinger kan identificeres. Relevante indikatorer kan være lav patienttilfredshed, høj belægningsprocent, påbud fra arbejdstilsynet, høj personaleomsætning, stort ledelsesspænd og manglende sammenhæng mellem opgaver og ressourcer.

Læs hele baggrunden for forslaget

 

Fortæl din egen historieTid Til Kvalitet Logo
Har du tid til Kvalitet?

 

Du er værd at bruge tid på - Tid Til Kvalitet #TidTilKvalitet

Klik på billedet, som åbner i stort. Så højreklikker du på billedet og vælger 'gem som'. Herefter uploader du på Facebook, Twitter eller Instagram.

Send billedet til en ven via Facebook​